Stmívače

velikost písma:  A A A
27.07.2009, 20:54     Autor: Petr Suchánek     16064 zobrazení     6 komentářů

Dostatek světla patří k významným faktorům při chovu papoušků. Jelikož v zimních měsících se stmívá dříve, musíme s tímto jevem počítat. V různých případech se osvědčila různá zařízení, která napomáhala uměle prodlužovat den.

S nedostatkem světla se mohou vyskytnout nepříjemné problémy.

Mezi prvořadé můžeme řadit

  • problematický odchov mladých
  • rodiče kvůli přirozenému setmění krmí méně mláďata. Jedná se hlavně o zimní měsíce
  • v každém chovatelském zařízení by nemělo chybět orientační světlo, které slouží v noci k snadnější orientaci papoušku při vyrušení
  • nemůžeme počítat s náhlým vypnutím světla, protože papoušci pak nejsou připraveni na nocování - mnoho druhů nocuje ve svých budkách nebo různých oblíbených místech - chovní papoušci přijímají méně potravy, co se může odrazit na jich celkové kondici. Proto se v chovech osvědčily prodlužovače dne (stmívače).

A jak stmívač funguje?

Stmívač KL250

Stmívač je určen pro simulaci západu a východu slunce. Doba stmívání i roztmívání je stejná a je možné ji nastavit na 5, 10, 15 , 20 nebo 25 minut pomocí velmi jednoduchého programovacího módu. Jako světelný zdroj je použita žárovka. Stmívač je dimenzován tak, že spínaný výkon je bez použití chladiče do 300 W. V žádném případě nelze stmívat úspornou žárovku s elektronickým předřadníkem nebo zářivku.

Žárovka slouží k simulování východu a západu slunce. Zářivka slouží jako světelný zdroj během dne, kdy se žárovka po 1 minutě od dosažení maximální hodnoty jasu vypne. Je samozřejmě možné použít mód, kdy současně svítí jak žárovka, tak i zářivka. Dále stmívač umožňuje připojení LED MĚSÍC, která svítí během noci modrým světlem. Automaticky se vypíná a zapíná podle toho, je-li DEN nebo NOC. Podrobnější popis jednotlivých režimů je podrobně popsán v odstavci FUNKCE.

Jako zdroj řídicích impulsů pro DEN a NOC slouží buď mechanické spínací hodiny nebo elektronická zásuvka.

Obr. 1: Zapojení stmívače do obvodu Obr. 1: Zapojení stmívače do obvodu

Propojky J1 a J2 jsou zatím rozpojené - nejsou propojeny jumpery. Po zapnutí napájení je stmívač v testovacím režimu a pokud je vše správně zapojeno, dochází k cyklickému stmívání a roztmívání žárovky. Pracuje-li stmívač tak, jak je zde popsáno je připraven k vlastnímu naprogramování. Testovací režim je aktivní až do doby, kdy poprvé aktivujeme mód programování.

Obr. 2 Obr. 2

Programování se provádí pomocí jumperu J1 a J2. Pokud je zkratovací propojka zapojena tak, jak je zobrazeno na obrázku, stmívač po zapnutí napájení aktivuje programovací mód. Podrobný algoritmus programování je vidět pod textem. Po zapnutí napájení se dvakrát rozbliká LED. To je signalizace módu programování. Při programování můžeme stmívač nastavit buď na MÓD 1 nebo MÓD 2. Toto je signalizováno jedním dlouhým bliknutím - MÓD 1 nebo dvěma dlouhými bliknutími v případě MÓD 2. Hlavní rozdíly mezi jednotlivými módy jsou patrné na grafickém znázornění časových průběhů světelných zdrojů. Propojení jumperů MÓD 1 je možné použít v případě, že chceme, aby přes den svítila jak žárovka, tak i zářivka. MÓD 2 užívá žárovku pouze při změnách DEN-NOC a naopak. Přes den pak žárovka nesvítí a jako hlavním světelným zdrojem je zářivka. Při změně DEN-NOC se pak žárovka rychle rozetmí, vypne se zářivka a žárovka se setmí z maxima do minima. Zůstane pak svítit LED měsíc, který se vždy zapne, pokud je zářivka vypnutá a naopak.

Tak tedy v programovacím režimu LED, dioda nejprve zobrazí MÓD a poté blikne jednou, pak dvakrát, pak třikrát, čtyřikrát a pětkrát. Pokud v intervalu jedné vteřiny mezi jednotlivými bliknutími vypneme napájení, je stmívač naprogramován na dobu stmívání tak, že doba je dána počtem bliků posledního bliknutí krát pět minut. Je tedy možné nastavit tyto hodnoty: 5, 10, 15, 20 nebo 25 minut. Nedojde-li k vypnutí napájení během této doby, následují dva dlouhé bliky (signalizace MÓD 2) a opakují se jednotlivé bliky 1 - 5x. Celá sekvence obou módů se pak cyklicky opakuje. Čas setmění a rozetmění je vždy stejný a rovná se nastavené hodnotě. Čas je uložen v interní paměti řídícího obvodu. Ihned po vypnutí napájení se nastavená hodnota uloží do paměti obvodu a LED rychle bliká, až do vybití kondenzátoru. Počkáme až do úplného konce blikání LED. Vyndáme propojku mezi jumpery J1 a J2. Po opětovném zapnutí napájení je již stmívač v provozním režimu.

Obr 3: Grafické znázornění programovacího režimu Obr 3: Grafické znázornění programovacího režimu

Obr. 4: Grafické znázornění módu 1 Obr. 4: Grafické znázornění módu 1

Obr. 5: Grafické znázornění módu 2 Obr. 5: Grafické znázornění módu 2

V provozním režimu (J1 a J2 není po zapnutí napájení propojen jedním jumperem) je vždy po zapnutí napájení zobrazen na LED nastavená konfigurace stmívače. Pokud je stmívač nakonfigurován na MÓD 1, svítí LED jednou dlouze, pokud stmívač pracuje v režimu MÓD 2, svítí LED dvakrát dlouze. Nastavený čas je pak analogický k mechanismu programování, tedy například při čase stmívání 20 minut LED blikne čtyřikrát, jak je názorně zobrazeno na obrázku 6.

Obr. 6: Grafické znázornění nastaveného módu a času v provozním režimu Obr. 6: Grafické znázornění nastaveného módu a času v provozním režimu

Pokud dojde během provozu ať už v MÓDu 1 nebo v MÓDu 2 k výpadku napájení, je tato událost detekována řídícím obvodem. Uloží se do paměti poslední stav kontaktu. Po opětovném zapnutí napájení je vyhodnocen stav před vypnutím napájení a aktuální stav kontaktu a podle toho se stmívač zachová.

K jumperu J2 je připojena modrá LED měsíc. Tato LED svítí vždy během noci příjemným modrým světlem. Do série s diodou musí být zapojen omezovací rezistor R 1k jak je vidět na obrázku 7, jinak může dojít ke zničení řídícího obvodu! Na jumperu J1 je připojen kontakt (elektronická zásuvka), kterým se řídí stavy NOC nebo DEN. Pokud je kontakt sepnut, je DEN, pokud je rozepnut je NOC.

Obr. 7 Obr. 7

Pokud je třeba sepnout stmívač nezávisle na spínacím kontaktu například při krmení, je možné žárovku simulující východ a západ slunce libovolně zapnout a vypnout pomocí pohotovostního tlačítka (připojení tlačítka na J3 viz obr. 8). Pomocí tlačítka je možné nastavit libovolný jas v rozmezí 0 - 100 %. Tlačítko je možné umístit do krytu stmívače. Je-li stmívač ve stavu NOC (svítí modrá LED měsíc a žárovka SLUNCE je zhasnutá) začne se stiskem tlačítka žárovka pomalu plynule rozetmívat. Pokud během rozetmívání dojde opět ke stisku tlačítka, zastaví se roztmívání a žárovka svítí nastavenou úrovní jasu. Žárovku je možné zhasnout opět stiskem tlačítka nebo svítí až do doby, kdy dojde ke změně kontaktu ze stavu NOC na DEN. To se stmívač chová standardním způsobem, nedojde ale ke zhasnutí žárovky a opětovné rozetmění žárovky z nuly do maxima. Je-li nastaven MÓD 2, rozsvítí se po nastavené době východu a západu slunce zářivka a zhasne žárovka. Je-li před změnou kontaktu (NOC na DEN) nastavena žárovka na nízkou hodnotu jasu, stmívač opět roztmívá (východ slunce). Stejně jako v předchozím případě nedochází k vypnutí žárovky, ale pokračuje od nastavené hodnoty jasu před změnou kontaktu do maxima.

Obr. 8: Připojení tlačítka Obr. 8: Připojení tlačítka

Obr. 9: Grafické znázornění časových průběhů jasu žárovky v závislosti na stisku tlačítka. Obr. 9: Grafické znázornění časových průběhů jasu žárovky v závislosti na stisku tlačítka.

Nejjednodušším způsobem, jak generovat řídicí signál pro DEN a NOC je použití spínacích hodin. Je možné použít jak klasické mechanické spínací hodiny tak i programovatelnou digitální zásuvku, která je v nabídce téměř každého obchodu s elektronikou. Zatímco v případě mechanických hodin pouze připojíme mechanický kontakt (pozor: je nutné se vždy přesvědčit, že se jedná o galvanicky izolovaný spínací kontakt, jinak může dojít ke zničení stmívače), v případě spínané zásuvky není propojení se stmívačem tak jednoduché.

Petr Suchánek Petr Suchánek
Autorem od: 04.01.2014
1 článek 0 popisů zvířat

Komentáře k článku

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

31.05.2013, 09:36
Na zakázku je možné dodat následující časové kombinace.

1. N 40s , P 20min , D 40s
2. N 15min , P 20min , D 40s
3. N 1hod , P 20min , D 1hod

www.elkoep.cz
Já jsem si zde koupil variantu č 3 asi za 700kč.Jde to i regulovat a nabízí to několik možností zapojení
28.12.2012, 12:22
Já sám používámakvarijní spinač, AS-2, je úsporný pro den využívá zářivku.
17.12.2012, 17:33
Nový stmívač PS-88! Nástupce KL250.
04.05.2010, 21:27
Zde uvedený Stmívač KL250 i s obrázky je úplně stejný jako "AS20 do Home Electronic na www.stmivac.com"

Zde v položce " různé" najdete i ceník
15.11.2009, 21:14
Ahoj,připojuji se k dotazu,kde je možné tento stmívač sehnat.dík za odpověd.leon
08.10.2009, 07:49
zajímalo by mne kde kde bych mohl již zkompletovaný stmívač

sehnat a za kolik