Aktuálně: 7 831 inzerátů143 289 diskuzních příspěvků17 297 uživatelů

Plemena ovcí chovaná v ČR

Plemena ovcí chovaná v ČR
Ing. Zbyněk Pokorný 28.04.2014, 16:00
10 194 11 minut čtení

Nejčastěji chovaná plemena ovcí v České republice, lze rozdělit na:

Plemna plodná

 • Romanovská ovce - plemeno pocházející z Ruska. Toto plemeno řadíme ke kožichovým krátkosrstým plemenům. Patří mezi plodná plemena - dosahující úrovně více než 200 % - až 300 %. Ve vrhu často bývají 2 - 4 jehňata. Plemenice mají vynikající mateřské vlastnosti a vynikající mléčnost. Jehnice zapouštíme ve věku min. 7 - 8 měsíců při živé hmotnosti 35 kg (živá hmotnost je rozhodujícím faktorem). Plemeno je charakteristické svou klabonosostí, středním tělesným rámcem a bezrohostí. U beranů je charakteristická jejich hříva - znak pohlavní dimorfismu a pohlavního výrazu. Berani jsou černého zbarvení s bílými odznaky na hlavě, ocase a končetinách. Hmotnost beranů je 60 - 70 kg, ovcí 40 - 50 kg. Jehňata se rodí černě zbarvená. Poměr pesíků k podsadě je až 1:4 až 1:10. Dospělá zvířata se stříhají dvakrát ročně. Výkrmnost a jatečná hodnota je u tohoto plemene nižší s denním přírůstkem jehňat v odchovu do 200 g za den. Produkce vlny za rok - ovce do 2,5 - 1,8 kg, beran do 3,8 kg. V podmínkách ČR je preferován chov bezrohých jedinců.
 • Finská ovce - je středního tělesného rámce. Je rané a velice plodné - 200 %. Hmotnost beranů - 60 -80 kg, ovcí 45 -50 kg,
 • Východofríská ovce - pochází z holandsko-německých hranic. Je velkého tělesného rámce, s poměrně delšími nohami, užším hrudníkem. U beranů je hlava mírně klabonosá. Plemeno je bezrohé. Plemeno je dojné s trojstrannou užitkovostí - mléko - maso - vlna. Východofríská ovce se vyznačuje vynikající mléčnou užitkovostí a plodností, při zachování ranosti. Plemeno má slabý vlnový obrůst na hlavě, spodině břicha a končetinách. Nádoj u toho plemena někdy přesahuje i 1 000 kg, v průměru však 600 kg. Tučnost mléka je až 7 %. Plodnost se pohybuje okolo 200 %. Berani dosahují 80 -100 kg, ovce 60 -85 kg. Jehnice se zapouštějí při dosažení živé hmotnosti 45 kg, což je cca v 7 - 8 měsících. Jehňata je vhodné porážet ve věku do 5 měsíců při živé hmotnosti do 35 - 40 kg (nižší výkrmová hmotnost platí u čistokrevných zvířat, vyšší u kříženců s masnými plemeny). Denní přírůstky u telat v odchovu se pohybují mezi 200- 300 g za den, a to v závislosti na výživě a podmínkách chovného prostředí. Roční produkce vlny (vlna smíšená) se u bahnic pohybuje do 5 kg u beranů do 7 kg. V ČR je plemeno chováno především v bílém rázu, některá stáda chovy mají také černý ráz.
 • Olkulská ovce - toto plemeno pochází z Polska - z oblasti Krakovska. K vyšlechtění tohoto plemene bylo v minulosti využito plemene Východofríské ovce a Kenta. Plemeno patří mezi plodná plemena, která na našem území dosahuje úrovně vyšší 200 %. Plemeno je středního až většího tělesného rámce s tím, že hmotnost bahnic dosahuje až 70 kg, zatímco u beranů je horní hranice okolo 98 kg. Toto plodné plemeno má vynikající mateřské vlastnosti a výbornou mléčnost. Jejich využití je jako u ostatních plemen - čistokrevná plemenitba, produkce F1 kříženců - následné zapouštění jehnice nebo porážka kříženců.

Plemena ovcí chovaná v ČR

Plemena s kombinovanou užitkovostí

 • Merino - typické vlnařské plemeno, středního až většího tělesného rámce. Původně toto plemeno bylo šlechtěno zejména na produkci kvalitní potní vlny s tím, že po pádu vlnařského trhu došlo k orientaci na kombinovanou užitkovost vlnařsko-masnou. Charakteristický je výrazný obrůst celého těla velmi kvalitní vlnou (sortiment AB až B). Roční stříž beranů dosahuje až 12 kg a u ovcí 5 - 6,5 kg. Plodnost ovcí je 100 - 170 %. Bahnice dosahují hmotnosti 50-60 kg, berani až 100 kg. V současné době je merino mateřským plemenem s tím, že jeho počty spíše klesají. Je vhodné ke křížení s masnými plemeny. Jehnice je vhodné zapouštět až při dosažení tělesné hmotnosti min. 45 kg a více, což odpovídá přibližně roku stáří.
 • Žírné merino - bylo vyšlechtěno v Německu. Je vyššího tělesného rámce s velmi dobrou masnou užitkovostí. Plemeníci i plemeníci jsou geneticky bezrozí. Žírné merino je plemeno rané, plodné, jemnovlnné, náročné na ustájení a výživu, proto není vhodné do podhorských a horských oblastí, ale spíše do nížin. Plodnost 140 - 160 %. Hmotnost beranů až 110 kg, ovcí 55 -60 kg. Jehnice je vhodné zapouštět až při dosažení tělesné hmotnosti okolo 45 - 50 kg, tj. asi ve věku 9 - 12 měsíců. Průměrný denní přírůstek u jehňat v odchovu a výkrmu je do 300 g. Produkce potní vlny za rok je u beranů až do 9 kg, u ovcí do 6 kg.
 • Bergschaf - odolné a nenáročné plemeno chované v Itálii, Německu a Rakousku (Tyroler Bergschaf). Jedná se o plemeno s trojstrannou užitkovostí. Plemeno má typické svislé uši, klabonos a je velkého tělesného rámce. V SRN je chována i v hnědém zabarvení. Plodnost je 200 -230 %, takže toto plemeno je vhodné jako mateřské.
 • Kamerunská ovce - jde o africké zakrslé srstnaté plemeno, které je chováno ve dvou barevných typech. Prvním z nich je hnědé srnčí, a druhým černobílé. Beraní jsou rohatí a zvláštností je u plemeníků charakteristická hříva. Kamerunská ovce je menšího tělesného rámce. Ovce mají dobré mateřské vlastnosti a je chováno spíše jako Hobby plemeno. Ovce dosahují živé hmotnosti do 35 kg, berani do 42 kg. Vhodné jsou pro spásání rozsáhlejších zahrad. Přes zimní měsíce musí být ovce náležitě ustájeny.
 • Merinolandschaf - německé kombinované plemeno. Plemeno je rané, většího až velkého tělesného rámce s tím. Užitkovostně jej řadíme mezi plemena kombinovaná. Jak ovce, tak i berani jsou geneticky bezrozí. U tohoto plemene je v porovnání s ostatními plemeny možné pozorovat asezónní říji, tedy zapouštění ovcí je prakticky možné uskutečňovat prakticky po celý rok. Plemenice mají velmi dobré mateřské vlastnosti a dobrou mléčnost. Jehničky je vhodné zařazovat do plemenitby nejdříve po 10 měsíci, lépe však až kolem prvního roka stáří. Jde plemeno odolné s plodností 150 - 180 %. Stříž je u ovcí 4 - 5 kg u beranů 6 - 7 kg. Hmotnost bahnic je 70 - 85 kg a beranů 120 - 140 kg. Plemeno je vhodné do nížinných a podhorských oblastí.
 • Cigája - je plemenem několika barevných typů. Nejčastěji jako černohubá cigája s černě zbarvenými končetinami a hlavou. Jehňata se rodí jako tmavá a postupem času vybělují. Plemeno je charakteristické svou nenáročností a užitkovostí - maso-mléko-vlna. Denní produkce mléka je u tohoto plemen cca 1 kg za den a za laktaci 120 kg. Hmotnost bahnic je 50 kg a beranů 75 kg. Plemeno je velmi vhodné do horských oblastí. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 160 %.
 • Šumavská ovce - ovce podhorských a horských oblastí, chovaná na Šumavě. Plemeno je typické také svou trojstrannou užitkovostí - maso, mléko, vlna. Roční stříž u beranů je 5 - 6 kg u ovcí 3 - 4 kg. Plodnost je na úrovni 140 %. Hmotnost bahnic je 40 - 45 kg a beranů 60 - 80 kg. Zvířata jsou velmi pevné konstituce s tím, že jejich odolnosti lze využít při chovu v podhorských a horských oblastech. Plemenice zapouštíme ve stáří více jak jednoho roku. Produkce mléka se pohybuje okolo 100 - 170 l za laktaci. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.
 • Valašská ovce - je jedno z našich původních salašnických cápových plemen, které vzniklo křížením několika plemen s původními slovenskými plemeny. Je menšího až středního rámce s kratšími končetinami. Jde o plemeno s trojstrannou užitkovostí - mas, mléko, vlna. Jehničky zařazujeme do plemenitby až kolem 16 - 19 měsíce. Plodnost dosahuje 120 - 140 %. Ovce jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám chovu a jsou vhdoné do chovu v oblastech podhůří a hor. Produkce mléka ovcemi je do 150 l za laktaci. Živá hmotnost u bahnic 50 kg, u beranů 70 kg. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.
 • Kent - Romney - jde o anglické dlouhovlnné plemeno s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí. Je středního až většího tělesného rámce s krátkou hlavou. Jak plemenice, tak i plemeníci jsou geneticky bezrozí. Mulec a paznehty jsou u zvířat tmavé. Zvířata jsou vhodné do drsnějších klimatických podmínek s vyšší relativní vlhkostí. V podmínkách ČR jsou zvířata vhodná pro chov ve všech klimatických oblastech (od nížiny po horské oblasti) s možností celoročního extenzivního chovu. Kent je plemenem nenáročným na výživu a ustájení. Plemenice mají dobré mateřské vlastnosti a mléčnost. Výkrm u tohoto plemene je vhodné uskutečňovat do nižší hmotnosti (max. 35 kg), poté dochází k výraznému tučnění zvířat. Jehničky do plemenitby zařazujeme ve věku nad 10 měsíců při hmotnosti alespoň 45 kg. Plodnost dosahuje až 180 %. Berani váží do 120 kg, zatímco ovce do 85 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu je do 320 g. Produkce potní vlny za rok - beran do 7,5 kg, ovce do 6 kg.

Plemena ovcí chovaná v ČR

Plemena masná

 • Suffolk - původem z Anglie. Plemeno je velkého tělesného rámce, je rané a má velmi dobrou zmasilost. Charakteristická je krátko - a jemnovlnnost. Hlava, nohy a paznehty jsou černé. Jak berani, tak i ovce jsou geneticky bezrohé. Suffolk je plemenem s větším až velkým tělesným rámcem a výrazným osvalením hlavních partií - plece, kýty, bedra. Maso je téměř bez tuku. Mateřské vlastnosti a mléčnost jsou u tohoto plemene dobré. Jehnice se zapouštějí ve stáří okolo jednoho roku (10 - 13 měsíců) při hmotnosti okolo 50 až 55 kg. Berani dosahují živé hmotnosti až 130 kg, zatímco ovce do 85 kg (Anglický typ váží - berani do 180 kg, ovce do 140 kg). Plemeno je vhodné pro celoroční pastevní chov. Plodnost 130 - 160 %. Přírůstek je u jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g za den.
 • Oxford down - jak již název napovídá, pochází toto plemeno z Anglie. Je velkého tělesného rámce, se širokým hřbetem. Plemeno je vyšlechtěno na bezrohost. Hlava a končetiny jsou černé. Oxford je plemenem s pevnou konstitucí a vhodným k pastevnímu chovu. Mléčnost a mateřské vlastnosti ovcí jsou dobré. Jehnice se zařazují do plemenitby ve věku mezi 10 - 12 měsícem, a to při hmotnosti minimálně 48 kg. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 170 %. Bahnice váží až 90 kg, berani 100 - 130 kg. Plemeno snáší i drsnější klimatické podmínky.
 • Texel - je plemeno pocházející z Holandska. V Evropě je toto plemeno chováno ve dvou užitkových typech. Prvním z nich je holandský - menší tělesný rámec, výrazné osvalení a v užitkovém typu anglickém - většího tělesného rámce. Charakteristickým znakem tohoto plemene jsou krátké uši, pigmentovaný mulec, uši a jazyk. Plemeno je geneticky bezrohé. Plemeno je na rozdíl např. od Suffolka rané. Plemenice mají plodnost 120 -150 %, vysokou mléčnost a dobré mateřské chování. Plemeno se používá jak pro čistokrevnou plemenitbu, tak i pro produkci jatečných kříženců. Plemeno je náročné na kvalitní výživu a ustájení. Bahnice dosahují hmotnosti 70 -80 kg, berani 115 - 130 kg. Jehnice zapouštíme ve věku 7 - 8 měsíců při dosažení hmotnosti 45 - 50 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g.
 • Charollais - francouzské plemeno s vynikající masnou užitkovostí a výbornou plodností až 190 %. Charollaise mají vynikající zmasilost a jatečnou hodnotu. Cenné partie jsou výrazně zmasilé. Plemeno je středního až většího tělesného rámce. Hlava a končetiny jsou bez obrůstu vlny. Obě pohlaví jsou geneticky bezrohá. Toto masné plemeno patří k těm ranějším, kdy jehnice lze zapouštět již ve věku 7 - 8 měsíců při dosažení hmotnosti alespoň 45 kg. Negativem chovu tohoto plemene je vyšší citlivost jehňat k nepříznivým mikroklimatickým podmínkám, proto se u tohoto plemene nedoporučuje bahnění na pastvině, ale ve stájích při teplotě prostředí okolo 10 °C. Plemeno je náročné nejen na ustájení, ale také na kvalitní výživu. Plemeno není vhodné do oblasti s vyšším úhrnem srážek. Bahnice dosahují hmotnosti až 110 kg, berani 110 - 140 kg. Plemeno je rané a v současné době patří mezi velmi oblíbené na území ČR. Plodnost se pohybuje mezi 150 - 170 %. Produkce vlny je u ovcí do 3,5 kg, u beranů do 5 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g.
 • Clun Forest - jde o plemeno, které bylo vyšlechtěno v Anglii. Plemeno bylo v Evropě chováno mimo Anglii také ve Francii, odkud bylo v největší míře importováno do ostatních zemí. Plemeno je středního až většího tělesného rámce, plodné, rané a odolné vůči nepříznivým podmínkám prostředí. Specifickou vlastností jsou černé uši a končetiny. Charakteristické pro toto plemeno jsou kolmo postavené krátké uši. Bahnice mají velmi dobrou mléčnost a vynikající mateřské vlastnosti. Clun Forest má velmi kvalitní rohovinu paznehtu, která je odolná nakažlivému kulhání. Plemeno je vhodné pro pastevní odchov. Živá hmotnost bahnic je do 80 kg, berani váží do 120 kg. Plodnost se pohybuje okolo 150 - 200 %. Přírůstek u jehňat dosahuje 280 - 320 g. Stříž potní vlny dosahuje u ovcí až 4,2 kg, u beranů do 5,0 kg.

Plemena ovcí chovaná v ČR

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat