Makak rhesus

Macaca mulatta

Výskyt: Od Afghánistánu přes Indii, Barmu po Vietnam a Čínu
Délka těla: 50-60 cm bez ocasu
Hmotnost: 7,5-8,2 kg
Březost: 165 dnů
Počet mláďat: 1 ks
Délka života: 20-30 let
Potrava: Všežravci - ovoce, semena, drobní živočichové
velikost písma:  A A A
03.03.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     5749 zobrazení     0 komentářů

Makak rhesus býval kdysi jed­nou z nejznámějších opic vůbec. Nechyběl totiž v žádném cirkuse či zvěřinci. Mnoho jich také bylo chováno v chovných zařízeních při lékařských vý­zkumných ústavech a laboratořích, kde byli využíváni jako velice důležitá zvířata při lékařských pokusech.

Domovem makaka rhesuse je poměrně rozsáhlé území od Afghánistánu přes Indii, Barmu až po Vietnam a nejjižnějši Čínu. Na tak velkém a členitém území se sa­mozřejmě vytvořilo několik zeměpisných ras. Ty, kte­ré obývají hory, jsou velké, s dlouhou hustou srsti, zatímco například rasa z jižních částí Indie je drob­nější a srst má krátkou a řídkou.

Makak rhesus žije ve velkých stádech a setkat se s ním můžeme v kterémkoliv prostředí - přímo ve středu města na historických památkách, v klášterech, na vesnicích nebo v divokých pralesích.

Domorodci ho nepronásledují, ani když hoduje na jejich polích, ač­koliv nepatří mezi posvátná zvířata. Hinduistické ná­boženství je však vůči přírodě velice milosrdné a ne­dovoluje zabíjet zvířata nebo jim ubližovat. Po staletí tak žije makak rhesus ve vzácné shodě s lidmi.

Poptávka výzkumníků po rhesusech byla v jednu dobu taková, že indická vláda byla nucena vydat nařízení omezující jejich vývoz. Byla na nich zkoušena prakticky veškerá léčiva a v jednom připadě se jmé­no této opice dokonce zapsalo do historie - v čer­vených krvinkách je asi u 85 % lidi antigen, který na­zýváme Rh faktor. A toto Rh je právě zkratka slova rhesus.

Makak rhesusNázvy ve světě

Anglicky: Rhesus Macaque, Francouzsky: Macaque rhésus, Holandsky: Resusaap, Německy: Rhesusaffe, Polsky: Rezus, Rumunsky: Maimuţa Rhesus, Rusky: Макак-резус, Slovensky: Makak rézus, Španělsky: Mono resus, Vietnamsky: Khỉ vàng

Foto: www.treknature.com

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.