Aktuálně: 4 353 inzerátů189 055 diskuzních příspěvků17 950 uživatelů

Výroba akvária a dekorace

Výroba akvária a dekorace
Jaromír Kříž 22.01.2014, 16:00
9 905 18 minut čtení

Mým cílem bylo vlastnoručně vyrobit lepené, částečně panoramatické 900 litrové akvárium se stojanem. Jenže na webu nebo v literatuře prakticky nenajdete konkrétní rady, představy a nápady, jak akvárium takových rozměrů udělat. Na dalších řádcích se pokusím popsat, jak sem vše dělal, čeho se vyvarovat apod. Ještě bych rád podotknul, že vše, co zde budete číst, jsou moje názory a mohou být odlišné od vašich. Také neručím za škody vzniklé při použití těchto postupů při výrobě vlastního akvária. Moje drží, takže by to snad mohlo držet i vám.

Rozměry akvária

 • Přední stěna 215 cm
 • Zadní stěna 245 cm
 • Výška 65 cm
 • Šířka 60 cm
 • Orientační hrubý objem asi 900 litrů

Sklo

Použil sem sklo float tloušťky 12 mm, řezné hrany nejsou zabroušené (z důvodu vyšší přilnavosti silikonu k hladkým plochám), zabroušené jsou pouze hrany.
Hmotnost prázdného akvária je asi 170 kg.

Výroba akvária a dekorace

Stojan

Vzhledem k hmotnosti akvária (asi 1300 kg) jsem jej nechtěl stavět přímo na podlahu, i když máme monolitický železobetonový strop. Proto jsem větší část váhy rozložil přímo do obvodové a nosné zdi, ke kterým je stojan přišroubován.

Nejprve jsem úhelníky upravil na požadovanou míru, což byla asi nejhorší práce, protože tyto úhelníky jsou velmi silné. Po té jsem to zadního a levého bočního úhelníku vyvrtal díry pro budoucí uchycení. Tyto díry by bylo možno vyvrtat i později, ale teď je nejlepší příležitost, protože se s těmi úhelníky dá ještě manipulovat. Do levé strany jsem vyvrtal celkem 4 otvory průměru 11mm, do zadní celkem 7 otvorů, 3 průměru 13mm umístěné, vlevo, uprostřed a vpravo, mezi ně pak zbylé 4 otvory průměru 11mm.

Samotný stojan je svařený z ocelových úhelníků 60x60 mm, tl. stěny asi 5 mm. Pouze přední hrana, u které hrozilo prohnutí je z úhelníku 70x70mm. Napříč mezi podélné úhelníky jsou svařeny profily "T" rozměru 45x45 mm. Svary byly provedeny plynem, velikost hořáku 6-9. Zkoušeli jsme i menší hořák, ale trvalo velmi dlouho, než se materiál pořádně prohřál. Nejprve byl svařen obvodový rám z úhelníků. Svary byly pro jistotu provedeny z obou stran, aby byl spoj kvalitnější. Po tom byly napříč vevařeny profily "T" (slouží jako podpora pro tvárnice YTONG, viz. dále) ve vzdálenostech 26cm (šířka tvárnice je 25cm, 1cm slouží jako rezerva), svary byly provedeny jen z jedné strany, a to vnější.

Zde ale vznikl jeden problém. Celý rám se vlivem pnutí při vaření příčných výztuh prohnul jak luk asi o 5 cm směrem nahoru. Pokud budete vařit příčné výztuhy, zafixujte nějakým způsobem rám, aby se nemohl prohýbat (např. zatížení rohů pořádnou hromadou cihel). Pnutí bylo tak velké, že se při vaření výztuh některé již přivařené utrhly. Měřil sem zahřátý rám a roztáhl se asi o 3mm! Po zchladnutí se opět smrštil, jenže již neměl kam, díky výztuhám a proto se prohnul. Takže na toto pozor. Jediné co pak pomohlo, bylo nahřátí stojanu uprostřed a ohnutí přes cihlu zpět.

A jako poslední byla k rámu přivařena noha. Je zhotovena z trubky na plot a na jejím konci je přivařena podložka asi 15x12 cm, tl. 5 mm pro lepší rozložení tlaku na podlahu.

Pak jsem ještě trochu očistil drátěným kartáčem svary a tím byla hrubá práce hotova.

Připevnění stojanu

Stojan, nestojí celou vahou na podlaze, ale většina je přenesena do stěn. Pouze jeden volný roh je podepřen nohou o podlahu.

Nejprve jsem celý stojan podepřel a dal na své budoucí místo, vyrovnal pomocí vodováhy a naznačil si díry na hmoždinky.

Ke stěnám jsem jej přichytil následovně

levá boční je přišroubovaná 4mi šrouby průměru 10mm do zasádrovaných plastových hmoždinek. Délky šroubů jsou - krajní dva 20cm a prostřední 16cm.
zadní profil je přichycený 3x skrz nosnou zeď (matka s podložkou na druhé straně je zapuštěna pod omítku a zasádrovaná) šroubem M12 (do těch větších děr) a 3x opět šrouby pr. 10mm do plastových hmoždinek délky 16cm.

Čtvrtý šroub jsem bohužel nemohl použít, protože mi příliš uhnula při vrtání díra na hmoždinku (téměř o 1cm).

Jakmile sádra zatuhla, přišrouboval jsem stojan nejprve těmi třemi šrouby skrz zeď. Tyto šrouby jsem udělal ze závitové tyče 1m dlouhé, kterou sem nařezal na třetiny. Na obou koncích jsou pak matky s velkou podložkou (průměr asi 4cm). Potom jsem zašrouboval šrouby do hmoždinek. Tímto skončilo připevnění stojanu ke zdi.

Plocha stojanu

Jakmile jsem měl stojan přichycený, zbývalo akorát dodělat jeho horní plochu, na které bude stát akvárium. Chtěl jsem původně použít dřevo, jenže masivní je velmi drahé a navíc by sem neměl jak srovnat nerovnosti stojanu, hlavně tu jeho deformaci po zpětném ohybu. Proto jsem se použil porobetonové tvárnice YTONG rozměrů 60x25x7,5 cm. Dají se jednoduše sehnat, dobře se opracovávají, mají požadovanou délku 60cm a jsou relativně levné. Navíc se po jejich přilepení stojan ještě více zpevní. Je možné použít i tvárnice HEBEL, ale ty byly pro můj účel nevhodné, jelikož jsou dlouhé jen 50cm.

Nejdříve jsem cvičně naskládal a napasoval YTONGy. Musel jsem do některých navrtat otovry kvůli trčícím šroubům, které držely stojan. Jak byly všechny na místě, tak jsem je zase všechny vyndal a začal lepit.

Použil jsem lepidlo na porobeton, celkem asi 25kg. Vždy jsem ho nanesl na spodní část těch úhelníků, kde se měla tvárnice umístit. Potom se tam položil tvárnici a přitlačil tak, aby co nejlépe dosedla na stojan. Ze spodu se vytlačilo přebytečné lepidlo, které jsem pak použil na další lepení. Spáry mezi sousedními cihlami jsem také vyplnil lepidlem, takže nakonec vznikla jednolitá plocha bez spár. Takto jsem pokračoval po celé ploše až do konce.

Na druhý den, až lepidlo trochu zatuhlo, jsem zalil celou horní plochu velmi řídkým lepidlem a stáhl do roviny dlouhou latí, abych vyrovnal prohnutí stojanu.

Po úplném zatuhnutí lepidla jsem uříznul polystyren tloušťky 1cm velikosti odpovídající půdorysu stojanu a umístil ho na horní plochu, aby se srovnaly malé nerovnosti. Také jsem obložil zadní a boční stěnu 2cm silným polystyrenem, aby se co nejvíce snížily tepelné ztráty při vytápění.

Lepení akvária + napouštění

A nyní přichází to hlavní, slepení akvária. Lepil jsem vše na zemi v obyváku, protože jinde sem neměl místo, navíc stěhovat těch 170kg není zrovna příjemné. Na lepení sem použil černý silikon Lukopren S6410, celkem 6 patron(!) a odmašťoval sem acetonem.

Doporučuji si připravit několik čistých hadříků a papírové ubrousky.

Základem všeho je bezvadně odmastit všechny plochy, na které má přijít silikon. Podotýkám, že celé akvárko sem lepil prakticky sám, bez cizí pomoci, takže to jde. Použil jsem systém dno mezi stěny a kombinaci otevřených a uzavřených rohů.

Nejdříve sem položil na zem dno a odmastil všechny plochy, kde přijde lepidlo, tedy celý obvod. Potom sem ke dnu přiložil přední a boční stěnu. Mezi dnem a těmito stěnami vznikla mezera asi 4 mm, do které se pak vtlačí silikon. Je lepší použít tento způsob (tj. dno mezi stěny) než klasicky stěny postavit na dno, protože zde je ve spoji více lepidla a nehrozí, že se bude trhat. Pokud byste postavili stěny na dno, tak váha těchto skel by vytlačila všechno lepidlo a spoj by měl omezenou pevnost. Takže, když sem měl takto sestavené skla, slepil sem dohromady tu přední a boční stěnu (uzavřený roh). Zde si dejte pozor, abyste stěny moc k sobě nepřitlačily! Já je totiž nacpal úplně k sobě, většinu lepidla sem vytlačil a tyto svislé spoje měly pak při napouštění problémy, jak se dozvíte dále. Proto se snažte, aby kterýkoliv spoj, co budete dělat, neměl příliš tenkou vrstvu lepidla.

Poté jsem spoj zafixoval silnou lepicí páskou. Dále následovalo přilepení zadní nejdelší stěny k levé boční stěně. Opět platí stejné zásady, jako u lepení přední stěny. Po přitisknutí jsem opět zalepil roh lepící páskou. Nyní následovalo přilepení pravé šikmé boční stěny. Usadil sem ji na místo a natlačil do vzniklých prázdných rohů lepidlo. Po uhlazení spojů špachtlí do roviny jsem je zafixoval. Nyní jsem do spáry mezi dnem a stěnami natlačil lepidlo. To, co přeteklo, jsem opět odstranil špachtlí. Zde následuje další rada, snažte se co nejvíce přebytečné lepidlo odstranit ještě než zatuhne, protože pak to jde velmi obtížně. Já na to používal náhradní čepel do odlamovacího nože (nevím, jak jinak bych to popsal). Nyní jsem nechal nádrž asi 3 dny zatuhnout.

Další etapa lepení bylo nalepení veškerých výztuh a zesílení spojů. První sem vlepil dvě podélné výztuhy na dno. Jsou nalepené u přední a zadní stěny. Mezi stěnami a výztuhami je opět mezera asi 4 mm, do které sem pak vtlačil lepidlo, takže přední a zadní stěna je spojena se dnem spojem širokým asi 2,5cm. Dále sem u všech vnitřních rohů (všechny svislé a mezi dnem a bočními stěnami) udělal zevnitř takové silikonové klíny, aby se zvýšila pevnost spojů. Lepidlo jsem zahladil tenkou špachtlí.

Nejhorší práce byla nalepení horních výztuh.

Musel jsem je ze spodu podepřít dřevěnýma tyčkama, na které sem pak výztuhu položil a přilepil zevnitř, asi 3 cm od horního okraje. Pak sem ještě výztuhu přilepil lepící páskou, aby se nehnula. Zde si dejte opět pozor, abyste výztuhu příliš nepřimáčkly a nevymáčkly všechno lepidlo, jak se to opět povedlo mně ;o) Jak byly podélné výztuhy přilepené, vlepil jsem dvě krajní příčné výztuhy k bočním stěnám a přilepil kraji i k podélným výztuhám. Nakonec jsem vlepil i dvě poslední příčné výztuhy, které jsou nalepené na podélných výztuhách. Abych ale získal jistotu, že se podélné výztuhy neurvou, což by způsobilo katastrofu, udělal jsem klíny ještě podél celého obvodu akvária mezi výztuhama a stěnama (proto jsem měl taky tu hroznou spotřebu lepidla. Nyní si můžete dát tak týden pauzu a nechat lepidlo pořádně zatuhnout.

Přišel den 'D' já na zemi začal napouštět. Vystěhoval sem celý obyvák, co kdyby a modlil se. Prvních 30cm vody bylo v pohodě. Když sem ale byl někde na 45cm, všiml jsem si, že se v levých svislých spojích začínají dělat bílé bublinky, což znamenalo, že se začal odtrhávat silikon od skla. Toto bylo způsobené pravděpodobně tenkou vrstvou lepidla. Tak jsem nádrž zase vypustil a přemýšlel, co s tímto spojem udělat. Rozlepit v žádném případě nešel, tak se vymyslel následující věc. Nechal sem si svařit výztuhu tvaru písmene H, kde jsou dva úhelníky L spojené pásovinou. Použil sem tenkostěnné úhelníky 25x25mm a pásovinu 20x5mm. Tyto úhelníky jsou k sobě svařené tou pásovinou a celé je to pak nalepené z boku na akváriu. Zabránil jsem tím, aby se spoj roztrhnul.

Když jsme akvárko dali na stojan (stačili na to 4 lidi), tak sem ho přes dřevěné hranoly přirazil ke zdi, takže levá strana teď nemá šanci nikam uhnout.

Nyní sem opět přistoupil k dalšímu testovacímu napuštění. A výsledek? Drží! Napustil sem přesně 60cm, šlo by ještě více, ale to až příště. Trvalo to asi 1,5 hodiny a to máme celkem slušný tlak v potrubí. Ale řeknu vám, polívalo mně horko. Spoje nejeví žádnou známku toho, že by měli povolit, sklo zůstalo perfektně rovné, nikde žádný průhyb. Stojan se po napuštění ani nehnul, ten přední úhelník se neprohnul ani o kousek.

Obecné zásady při lepení

 • Perfektně odmašťujte, nejlépe je to udělat hadrem a pak na sucho přejet těmi ubrousky. Mně totiž ten hadr nechával chloupky, které sem potom odstranil těmi ubrousky.
 • Pozor na tenké vrstvy lepidla hlavně tam, kde se lepí na tupo (zavřené rohy, výztuhy)
 • Udělejte si všechny podélné výztuhy tak o 1 cm kratší, lépe se tam pak vlepují.
 • Zkuste si nejdřív slepit menší nádrž, než se pustíte do takovéhoto monstra

Rozumná horní hranice pro lepení akvária je podle mně z tloušťky skla 12 mm. Pokud budete lepit nádrž, která již vyžaduje 15mm sklo, zapřemýšlejte o jiné technologii, než lepené. Ne že by to lepidlo neudrželo, ale je zbytečné, aby všechny stěny byly průhledné. Zajímavá jsou akvária dřevěná nebo betonová. Z betonu můžete bez problémů udělat nádrž objemu několik tisíc litrů.

Obložení stěn

Zadní a levou boční stěnu jsem obložil kompletně břidlicí. Provedl jsem to následovně. Koupil jsem břidlici, co se používá na střechy. Je totiž velmi tenká a dobře se lepí na sklo. Z této břidlice jsem vytvořil pod horním okrajem pás na těchto dvou stěnách. Na lepení sem použil polyuretanovou pěnu, celkem 2 x 750ml. Nejlepší je lepit tak, že nanesete pěnu na břidlici a počkáte, až nabyde a získá svůj objem. Pokud byste přitlačily břidlici okamžitě po nanesení pěny na stěnu, tak by se vlivem expanze pěny odtlačila od stěny. Bylo samozřejmě nutné fixovat podpěrami jednotlivé pláty břidlice, aby nesjížděly dolů. Lepit je možné také silikonem, ale je tu jedna nevýhoda - pokud se někdy rozhodnete, že budete chtít udělat obložení jiné, tak tu břidlici pak neutrhnete. Ta PU pěna má přece jen menší pevnost, než silikonové lepidlo, takže se dá případně snáze odstranit.

Když horní řada zatuhla, začal sem z tenkých plátů již klasické břidlice dodělávat zbytek. Zde sem již lepil kombinací PU pěny a silikonu. Silikon sem hlavně používal na malé kameny (na zakrývání spár mezi břidlicovými taškami), protože ta PU pěna hrozně odtláčí. Pozor na přetékající PU pěnu, jde totiž z těch kamenů velmi špatně dolů.

Výroba filtru

Filtr jsem vyrobil z 30 ti litrového kanistru se šroubovacím uzávěrem. Čerpadlo jsem použil od firmy Sicce model Suprema. Udávaný výkon je 4000 litrů/h (tomu sice nevěřím, ale budiž), spotřeba je 55W.

Celý filtr je umístěn pod akváriem. Pro první pokusy jsem přívod a výtok vody udělal z 3/4" zahradní zelené hadice. Na vstupu a výstupu jsou umístěny 4 kulové uzávěry, které slouží k uzavření hadic. Mezi nimi je pak umístěna hadicová šroubovací rychlospojka ke snadnému rozpojení hadic při čištění filtru. Uzávěry jsem koupil takové, které mají jeden závit vnější a druhý vnitřní. Na ně jsem pak našrouboval vždy po polovině kovové spojky na hadice (které se mi hned od počátku nepozdávaly), takže sem nakonec získal tímto způsobem redukci na připojení hadic. Pak jsem kousky hadic pospojoval vše dohromady a zatáhl hadicovou sponkou. Nejlepší je se podívat na přiložené fotky, kde je vše dobře patrné.

Největší problém byl, jak upevnit přívodní hadice a protáhnout kabel od čerpadla. Nechal jsem si proto na soustruhu vyrobit taková "udělátka", která sem pak silikonem vlepil a zašrouboval do boku kanistru 4mi šrouby M4.

Zkoušel jsem také při prvních testech umístit čerpadlo do akvária a nechat ho jako tlačné. Ale tato varianta se neosvědčila, protože v nádobě filtru vznikal velký tlak (až se vyboulilo víko) a unikala voda pod víkem (i když sem jej sebevíce utáhl). Proto sem zvolil druhou varinatu, kdy je čerpadlo na spodu v kanistru přímo napojené na výstupní hadici asi 10cm dlouhým kusem hadice, bez sponek na hadicích, aby šlo čerpadlo snadno vytáhnout a vyčistit. V této kombinaci vzniká v nádobě podtlak, takže voda nemá tendenci unikat. Navíc v akváriu "nestraší" čerpadlo a nedochází k takovému zanešení, protože jím již protéká filtrovaná voda.

Jak jste možná pochopili, nezůstalo u této popisované varianty. Asi po 3 týdnech zkušebního provozu bez ryb sem se rozhodl předělat rozvody vody. Jsou vyrobené z novodurových trubek pr. 32 mm, tj. nejmenší, jaké se dělají. Lepil jsem je lepidlem L20, které je určeno na výrobky z neměkčeného PVC (PVC-U). Na konce trubek u filtru jsem opět nasunul a zalepil Chemoprénem vysoustružené koncovky ze silonu a připojil na ně hadice.

Popíši vám, jak jsem vyrobil dekoraci do svého akvária pouze z břidlice. Chtěl sem původně použít pískovec, jenže jeho barva vůbec nepasovala k tmavému pozadí. Místo písku je použita jemná černá drť, u které se mi přes veškerou snahu nepodařilo zjistit, co je to za materiál. Zde se dá ušetřit, pokud ji koupíte přímo u výrobce, tj. ve štěrkovnách. Narazil sem ale na problém, že černou drť nikde neměli, proto sem ji koupil v akvaristice. Takže akvárium působí výsledným dojmem velmi tajemně, protože je vše do černa. To ale byl cíl, aby co nejvíce vynikly barvy tlamovců.

Z kamenů jsem vytvořil velké množství úkrytů, aby se ryby cítily co nejlépe. Velké kameny jsem postavil na tenký polystyren, aby netlačily na dno. Všechny kameny stavte přímo na dno, ne na písek, jinak je ryby podhrabou a následky zde doufám nemusím popisovat. Jinak zde záleží na fantazii každého. Já se bezradně více jak 4 hodiny hrabal v akvárku a přerovnával kameny. Nechci ale vidět situaci, až budu muset lovit síťkou některé ryby. Jediná možnost je rozebrat celou dekoraci. Proto sem taky nelepil kameny k sobě, jinak bych je už nikdy nedostal ven. Stabilita si myslím, je velmi slušná, stavby by měly odolat.
Dále sem použil k dekoraci 4 kořeny, i když do malawi akvária asi nepatří. Jinak by ale vypadalo příliš pustě a to u okrasného akvária nepřipadalo v úvahu.

A poslední věcí jsou rostliny. Zde zůstává otázkou jejich životnost. Malawi tlamovci je totiž s oblibou požírají a okusují. Zatím chci zkusit tyto druhy:

 • Hygrophila (Mokřanka) - nevím jaká
 • Cryptocoryne affinis (Kryptokoryna červená)
 • Anubias nana (Anubis nejmenší)
 • Vesicularia dubyana (Měchýřka jávská)

Kořeny rostlin jsem obložil většími oblázky, takže vyhrabání nehrozí. Jak to dopadne, ukáže čas.

Osvětlení

Světla jsou pouze zářivková. Svítím celkem 4mi zářivkami o výkonu 58W, délky 150cm, typu 133 (studená bílá) a 830 (teplá bílá) od firmy Sylvania. Zářivky jsem umístil podélně s akváriem a vždy sousední dvě jsou od sebe o kus přesazené, aby se světlo rovnoměrněji rozložilo po celé ploše. Desku, na kterou jsem zářivky přidělal, jsem předtím natřel gumoasfaltem, aby nepřijímala vlhkost. Tato deska i se zářivkami je umístěna asi 40cm od horního okraje nádrže, aby zde zůstal nějaký volný manipulační prostor. Do ještě mokrého nátězu jsem přilepil 1cm tlustý polystyrén (kvůli tepelné izolaci). Ten sem znova natřel gumoasfaltem a potáhl alobalem (kvůli lepšímu odrazu světla). A úplně nakonec jsem přišrouboval přes 1cm vysoké distanční válečky (aby se nezabořily do polystyrenu) držáky na zářivky.

Na druhou stranu desky jsem přišrouboval elektronické předřadníky (nechtěl sem, aby na ně působila vlhkost) a zapojil kabely.

Po zkušebním provozu musím konstatovat, že světla je tak akorát na africké akvárium. Jednak je to dáno příliš velkou vzdáleností zářivek od hladiny a jednak je toho světla opravdu tak akorát na hranici. Pokud byste chtěli dělat holandské akvárium (tj. hlavně rostliny), zářivek by bylo potřeba tak 2x tolik, tj. 8 kusů a ještě trochu jiné typy s vyšší teplotou barev, např. Philips 950, 965, Sylvania 860. Jsem odpůrce speciálních fialových zářivek na rostliny, protože po pár zkušenostech musím konstatovat, že mají nulový efekt a navíc jsou velmi drahé. Lepší je vybrat některé výše uvedené typy a hnojit CO2, pak vám rostliny "pojedou" jak divé. Ale to sem teď odbočil.

Výroba akvária a dekorace

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Jaromír Kříž

Autorem od: 16.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat