Aktuálně: 4 436 inzerátů179 747 diskuzních příspěvků17 824 uživatelů

Boj proti řasám v jezírku

Boj proti řasám v jezírku
Ing. Zbyněk Pokorný 12.02.2014, 16:00
5 790 9 minut čtení

Zahradní jezírka a řasy

Řasy jsou pro mnohá zahradní jezírka problém.
Proč tomu tak je, co způsobuje nadměrný růst řas v jezírku a jak s řasami bojovat si přiblížíme v tomto článku.

Příčiny růstu řas v jezírku způsobuje nejčastěji přebytek živin, nebo světla.

Přebytek živin může být zaviněn:

  1. překrmováním ryb
  2. nadměrným zarybněním jezírka
  3. vnějšími vlivy (např. spadané listí)

Zahradní jezírka s chovem ryb

Zahradní jezírka, zejména jezírka s chovem ryb jsou náchylná k problémům s řasami více, než okrasná zahradní jezírka bez ryb. Zdrojem přebytku živin v chovných jezírcích bývá jednak nespotřebované krmivo, které ryby nestačí sežrat, nebo také rybí výkaly. V první řadě, máme-li problém s řasami, vždy omezíme krmení ryb. Zahradní jezírka skýtají mnoho přirozené potravy, kterou ryby dokonale využívají. Umělé krmivo bychom měli používat jenom velice opatrně, opravdu tak, aby ryby vše co jim do jezírka dáme, spotřebovaly, nejlépe ještě než to dopadne na dno.

Pokud se domníváme, že krmíme zodpovědně a přiměřeně, může být problém také v přerybnění. Zahradní jezírka a jezírkové filtrace mají určitou filtrační kapacitu, které musíme přizpůsobit množství ryb v jezírku. Jednoduše řečeno, čím menší je jezírková filtrace, tím méně ryb v jezírku může plavat. Je-li jezírko přerybněné, filtrace a vodní rostliny nestačí odbourávat rybí výkaly a ve vodě dochází k nárůstu množství živin. Pamatujme, že pro zahradní jezírka by mělo platit pravidlo: 5000 litrů vody = 1 metr rybí délky, pokud chováme Koi kapry, pak 5000 litrů vody = 1 koi kapr.

Boj proti řasám v jezírku

Dalším problémem bývá znečištění, kterým trpí zejména zahradní jezírka nevhodně zkonstruovaná, nebo zahradní jezírka situovaná v blízkosti listnatých stromů.

Užitečným pomocníkem pro zahradní jezírka je dnová výpusť - gula a skimmer. Dnová výpusť - gula efektivně odstraňuje nečistoty ze dna jezírka a při správné konstrukci jezírka ani nedovolí kalu, aby se na dně usazoval a docházelo tak k tlení a hnilobným procesům.

Skimmer zase slouží ke sběru nečistot z hladiny tak, že do sběrného koše, který je součástí skimmeru zachytává nečistoty, například listí, padající do jezírka z okolí.

Nadbytek světla dopadajícího na hladinu jezírka je další častou příčinou problémů s řasami. Nadbytek světla, tedy slunečního záření má kořeny již při plánování a stavbě jezírka. Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější způsob jak zahradní jezírka dodatečně zastínit představují plovoucí vodní rostliny. Plovoucí rostliny zastíní hladinu poměrně rychle a spolehlivě, poněkud problematické je se jich zbavit. Volíme proto raději vodní rostliny, které příliš neexpandují.

Přípravky proti řasám

Přípravky proti řasám můžeme rozdělit na přípravky s okamžitým účinkem a přípravky preventivní. Přípravky proti řasám s okamžitou účinností použijeme pouze v případě silné invaze řas, způsobené například nějakou nehodou. Tyto přípravky proti řasám neodstraní příčinu vzniku řas, pouze potlačí akutní problém.

Preventivní přípravky proti řasám jsou naopak vynikajícím pomocníkem pro zahradní jezírka a jejich aplikaci můžeme jenom doporučit. Mezi preventivní přípravky proti řasám doporučujeme například Oase AquaHumin (přírodní rašelina, vynikající prevence vzniku řas s celkovým pozitivním účinkem na zahradní jezírka), nebo Oase Phosless (přírodní granulát, který na sebe váže fosfáty, fosfáty bývají nejčastějším viníkem růstu řas v jezírku).

Měď a zahradní jezírka

Měď je stopový prvek a jako takový představuje součást výživy mnohých živočichů. Krom jiného je důležitý pro tvorbu různých, pro život důležitých enzymů. Jak již označení „stopový prvek“ napovídá, je měď zdravá jen v nepatrném množství (stopách). Ve vyšších koncentracích je měď pro zahradní jezírka a jeho obyvatele nebezpečím.

Zdravá koncentrace mědi je rychle překročitelná již z důvodu různých vnějších vlivů, jako jsou měděné rozvody, nebo například hnojiva. Především v mělké vodě zahradního jezírka může, již při koncentraci 0,03 mg/l, dojít k poškození citlivých živočichů. Pro eliminaci mědi ve vodě doporučujeme použít filtrační válce Oase Phosless. Ty totiž na sebe neváží jen důležitou živinu pro řasy - fosfáty, ale také měď. Pravidelnou výměnou filtračního granulátu tak přispějete zásadním způsobem k eliminaci řas, tím, že jim vezmete fosfáty, ale potlačíte také výskyt mědi v zahradním jezírku.

Měď je pro zahradní jezírka obzvláště zákeřná, jelikož jako dále neštěpitelný prvek není odbouratelná, ale dlouhodobě se usazuje v sedimentu jezírka. V případě snížení pH a tvrdosti vody, může být měď, která je vázaná v sedimentu náhle uvolněna a může způsobit náhlý úhyn ryb.

Přípravky proti řasám s obsahem mědi

Používání prostředků obsahujících měď při péči o zahradní jezírka, je vzhledem k uvedeným skutečnostem riskantní. Algicidy (prostředky proti řasám) obsahující měď musí, i při dodržení uvedeného dávkování, překročit bezpečnou koncentraci mědi v jezírku. Jinak by účinek algicidů na vláknité řasy nebyl dostatečný.

Hodnoty toxicity mědi pro vodní živočichy, kdy lze očekávat jejich poškození:

  • 0,03 mg/l pro řasy, především modré a bakterie (také filtrační bakterie!)
  • 0,08 mg/l pro vodní rostliny
  • 0,10 mg/l pro ryby

Výše uvedené hodnoty jasně ukazují, že kritická hranice obsahu mědi v jezírku je stejná pro řasy, jako pro filtrační bakterie. Navíc i samotné ryby jsou po několika aplikacích takových prostředků proti řasám ohroženy, jelikož měď není z jezírka odbouratelná. Dojde-li poté, z jakýchkoliv důvodů, k poklesu pH a tvrdosti vody, dojde zákonitě také k úhynu ryb jezírku. ¨

Nebezpečí mědi pro zahradní jezírka tedy spočívá v tom, že již minimální koncentrace zabíjí filtrační bakterie, ještě větším nebezpečím pro zahradní jezírka však je, že jelikož měď není přirozeně odbouratelná, její koncentrace v jezírku dlouhodobě narůstá. K uvolnění mědi dojde při vzniku optimálních podmínek (snížení pH a tvrdosti vody) a její účinek je tak navíc zákeřný a nečekaný.

Řasy a vodní květ - nebezpečí pro zahradní jezírka a jeho obyvatele
Na jaře, když je patrný vzestup teploty vody našeho jezírka se k životu začnou probouzet ryby, vodní rostliny, ale bohužel také vodní řasy - nepřítel č. 1 pro všechna zahradní jezírka. Předpokladem nadměrného rozšíření řas v jezírku je nadbytek živin ve vodě. Živiny, především zbytky různých uhynulých tlejících rostlin, ale také výkaly ryb a nespotřebované zbytky krmiva pro ryby, nadměrně zatěžují zahradní jezírka, která si nejsou schopna poradit sama a dochází k výskytu tzv. vodního květu. Zahradní jezírka postižená vodním květem vypadají nehezky a jejich voda silně zapáchá, probíhají zde totiž hnilobné procesy, které mají na svědomí nedostatek kyslíku v jezírku. V tomto období bývají takováto zahradní jezírka postižena i značným úhynem ryb, které se prostě nedostatkem kyslíku udusí.

Jak bojovat s řasou a vodním květem?

Především nedopřát jim možnost k expanzi. Nedodat do vody velké množství živin, znamená krmit ryby jenom opravdu tak, aby všechnu potravu spotřebovaly do několika vteřin, žádné krmivo nesmí zůstat na dně jezírka! Ryby si vždy v jezírku naleznou dostatek přirozené potravy, komářích larev, hmyzu a podobně, krmíme je tedy jenom velmi opatrně. Používáme pouze kvalitní a značková krmiva určená pro zahradní jezírka, nikdy žádné zbytky pečiva ani nic podobného. Zahradní jezírka bývají znečišťována také padajícím listím, které je potřeba z vody pravidelně odstraňovat.

Ojedinělý a mírný výskyt vodní řasy je pro zahradní jezírka celkem běžný jev, se kterým se můžeme v omezené míře setkat po několik dní v roce. S malým množstvím řas si poradí zahradní jezírka díky svým samočisticím schopnostem, s větším výskytem jim již musíme pomoct my.

Filtrace pro zahradní jezírka

Přírodní zahradní jezírka odkázaná pouze na své samočisticí procesy musí být poměrně velmi rozlehlá, minimální plocha takového jezírka by měla činit alespoň 100 - 200m2 a musí být velmi bohatě zarostlá vodními rostlinami. Důležitá je také vhodná skladba ryb a jejich omezený počet. Pokud takové podmínky nejsme schopni zajistit, budeme muset uvažovat o koupi filtrace pro zahradní jezírka.

Jak vybrat filtraci vhodnou pro naše zahradní jezírko?

Filtrace pro zahradní jezírka, nebo také jezírková filtrace, velmi zjednodušeně řečeno, je nádoba, ve které jsou umístěna filtrační média. Filtrační média jsou porézní hmoty, které umožňují osídlení co největšího počtu nitrifikačních baktérií, které vodu jezírka čistí. I když moderní filtrační hmoty jsou opravdu extrémně porézní a umožňují osídlení obrovského počtu bakterií i tak platí jednoduché pravidlo, že čím větší je objem jezírkové filtrace, tím větší je její účinnost. Na filtrace velikosti vědra na vodu, tak jak je známe z různých hobbymarketů rovnou zapomeňte, jednoduše nefungují. Ti, kteří koupí levné, zázračné filtrace ušetřili, poznají krutou pravdu většinou již první sezónu.

Vhodný typ filtrace pro zahradní jezírka závisí na velikosti jezírka, množství chovaných ryb a rostlin ale i na mnoha dalších faktorech. Při výběru filtrace pro zahradní jezírka je dobré se zaměřit na kvalitní výrobce a prověřené a vyzkoušené výrobky s kvalitním servisem a prodejním zázemím. Skutečný odborník vám doporučí vhodné filtrační komponenty, poradí s jejich zapojením a v konečném důsledku je vám schopen ušetřit mnoho starostí i peněz.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat