Aktuálně: 4 342 inzerátů189 161 diskuzních příspěvků17 953 uživatelů

Budky pro dravce a sovy

Budky pro dravce a sovy
Ing. Zbyněk Pokorný 18.11.2014, 16:55
23 005 6 minut čtení
Chceme-li dosáhnout podstatnějšího vlivu predátorů na populace hrabošů, pak nezbývá než podpořit jejich příležitosti k hnízdění (budky, podložky).

Umělá hnízdiště

Hlavní pracovní náplní ochránců dravců a sov je výroba, rozmisťování a péče o umělá hnízdiště (především budky a podložky). Nutné je dbát při jejich výrobě na dodržování všech metodických pokynů a tak zabránit zbytečným zdravotním poškozením či úhynům mláďat. Za zvlášť rizikové je třeba považovat umělohmotné kanystrové budky (nežádoucí znečištění, kondenzace par na stěnách, neprodyšné a neporézní prostředí). Při rozmisťování budek v terénu je nezbytné minimalizovat veškerá rizika (přístup kuny, srážky, oslunění apod.). O vyvěšené budky je nutné se starat (vyměňovat výstelku, kontrolovat upevnění a zamezit pádům, ochranu dolní hrany vletového otvoru či kvalitu povrchového nátěru).

Budky pro dravce a sovy

Dřevěné budky - metodické pokyny:

 • rozmísťování v krajině věšíme na vzrostlé stromy, tedy ve větrolamech, skupinách stromů, na osamocených stromech, remízkách, polních lesících, v okrajích lesů. v nouzi je možné instalovat různé sloupy na umístění budky.
 • výškové umístění alespoň 6 m vysoko, lépe 8 m, ve větrolamech můžeme budky rozmístit třeba jen 100 – 150 metrů od sebe
 • vletové otvory je vhodné směřovat na jih až východ a pozičně umístit tak aby bylo maximálně ztíženo přeskočení kuny z nejbližších větví a aby ptákům byl umožněn snadný volný přílet a odlet a dobrý daleký a přehledný rozhled do okolí
 • je žádoucí budky instalovat v určitém předklonu, aby dovnitř nepronikal déšť
 • brát ohled, aby byla budka nenápadná
 • upevnění je možné přibít prostřednictvím závěsné latě na zadní straně budky, pomocí plechových závěsů nebo drátěných ok připevněných rovněž k zadní stěně
 • materiál pro výstelku jednotlivě nebo ve směsích hrabanky, rašeliny, hrubých hoblin, troudu, větviček, sena nebo slámy

Budky pro dravce a sovy

Hnízdní budka pro poštolku obecnou a kalouse ušatého

 • půdorys 30 x 30 až 50 cm a výška 30 cm s tím, že vletový otvor je tvořen celou horní polovinou čelní stěny (30 x 15 cm), případně je umístěn v jednom z horních rohů přední stěny (15 x 15)
 • poštolky obecně upřednostňují výše vyvěšené a nápadné s dostatečným rozhledem
 • kalousi naproti tomu obsazují více ukrytá a níže umístěná hnízdiště s úkrytovými možnostmi (křoviny, husté zavětvení stromů) v blízkosti
 • budku pro poštolku můžeme umístit i na budovách alespoň od 8 – 10 metrů (na věžích, komínech, v oknech, na římse, pod okapy, do různých výklenků apod.)

Hnízdní budka pro sovu pálenou

 • velikost 700 – 1000 x 500 – 700 a výška 500 mm
 • sova pálená nachází v lidských stavbách jediná vhodná místa k hnízdění (jinde nehnízdí)
 • budky umísťujeme do nejrůznějších objektů a budov (kostelů, zvonic, kravínů, stodol, plechových ocelokolen apod.)
 • budky dáváme vždy dovnitř objektu do tmavých prostorů, sovy rády prolézají a schovávají se
 • dodržujeme bezpečnou vzdálenost s ohledem na možnost přeskočení kuny do vletového otvoru (min. 3 metry od nejbližší možné odrazové plochy)
 • sova je velmi náchylná na časté vyrušování

Budky pro dravce a sovy

Hnízdní budka pro sýčka obecného

 • budka pro sýčka lze umisťovat jak v budovách, tak i na stromech a kůlech
 • budky na stromech můžeme umísťovat na všechny vhodné stromy (zejména na ovocné v sadech, v alejích), žádoucí je okolní nízký travnatý porost a blízkost tekoucí vody, budky stačí umísťovat i jen 3 – 5 m vysoko, vlet nemusí být namířen do volného prostoru a expozice ke světovým stranám není rozhodující
 • budky v budovách umísťujeme do nejrůznějších zemědělských objektů většinou zvenčí na zeď pod střechy a okapy, jindy do oken a okýnek nebo dovnitř budov na trám nebo vnitřní stěnu
 • dodržet bezpečnostní vzdálenost s ohledem na možnost přeskočení kuny do vletového otvoru (min. 3 m od nejbližší možné odrazové plochy)

Hnízdní budka pro puštíka obecného

 • puštík hnízdí jak v lidských stavbách, tak i v otevřené krajině
 • nevyvěšovat budky pro puštíka v místech, kde jsou již rozmístěny budky pro sýčka
 • puštík nepatří mezi druhy ohrožené, v současné době je nejlépe zajištěn (přizpůsobivost, vysoká početnost) a proto není nutná podpora hnízdících puštíků
 • velikost budky min. 30 x 30 a výška 45 – 60 cm, s vletovým otvorem průměru 100 – 140 mm

Budky pro dravce a sovy

Hnízdní podložky - metodické pokyny:

Hnízdní podložky v krajině umísťujeme především na vzrostlé stromy do maximálně dostupných výšek ve větrolamech, břehových porostech, remízkách, polních lesících apod.

 • podložky umísťujeme výše než budky, alespoň 8 – 10 m nad zemí, obecně platí co nejvýše
 • na vhodných málo navštěvovaných místech lze podložky pro kalouse umístit i jen několik metrů nad zemí do hustých a bohatých porostů keřů
 • pozičně je třeba podložku umístit tak, aby byla umožněna dobrá možnost volného a snadného příletu a aby byl ptákům umožněn daleký a přehledný rozhled do okolí (to platí především pro dravce, kalous obsadí i dosti skrytá místa)
 • podložka by měla být na straně maximálně nenápadná
 • nutné dbát na to, aby v době hnízdění byly podložky kryty olistěním před sluncem, deštěm a větrem
 • podložky umísťujeme do korun stromů, kde se rozdvojují silnější větve, na větších keřích (především pro kalouse) umísťujeme podložky do přeslenů silnějších větví, u nichž vyřízneme svislé středové větve
 • při upevňování podložek věnujeme maximální pozornost důkladnému přidrátování rámu podložky k větvím, abychom se vyhnuli případným katastrofám a pády

Hnízdní podložky je možné vyrábět od zhruba 30 cm až do 40 – 50 cm. A při výrobě bychom měli dbát na to, abychom ptákům nabízeli již jakási hotová hnízda včetně výstelky. Kvalitně připravené podložky na rozdíl od budek vyžadují jen minimum údržby a ptáci raději obsadí či upraví podložky vskutku kvalitní a nepochybně i raději větší než menší.

Budky pro dravce a sovy

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat