Aktuálně: 4 341 inzerátů190 377 diskuzních příspěvků17 960 uživatelů

Rozmnožování mravenců

Rozmnožování mravenců
Ing. Zbyněk Pokorný 19.01.2015, 20:15
15 219 3 minuty čtení

Signálem k rojení jsou určité klimatické podmínky, především atmosférický tlak, teplota a vlhkost vzduchu. Nemusí to být jen v létě, některé druhy se rojí na jaře, jiné pozdě na podzim. Při dosažení potřebných podmínek opouští při rojení pohlavní jedinci určitého druhu svá hnízda v celé oblasti takřka zároveň. Kopulace probíhá za letu nebo po dopadu na vegetaci či na zem. Během svatebního letu oplodní každou samičku obvykle několik samečků. Svatební let splňuje dva základní úkoly - smíšením příslušníků různých hnízd téhož druhu se během letu zabraňuje opakované kopulaci mezi členy jednoho hnízda a za druhé jde o možnost šíření druhu, neboť samičky jsou při rojení často unášeny vzdušnými proudy na větší vzdálenosti.

Po ukončení svatebního letu a kopulaci samci brzy hynou. Také velká část oplodněných samiček z nejrůznějších příčin hyne a jen malá část jich splní svou funkci. Křídla, která již nikdy samičky nebudou potřebovat, brzy odpadají.

Rozmnožování mravenců

Oplozená samička hned zakládá nové hnízdo. Při hledání vhodného místa se často setkává s dělnicemi cizího hnízda svého druhu, které ji někdy adoptují a dopraví do svého hnízda jako náhradu za starou, již málo plodnou samičku, nebo ji mohou adoptovat dělnice polygynních hnízd pro posílení jejich společenstva. Zakládá-li však hnízdo sama, vyhloubí na vhodném místě (ve dřevě, pod kůrou, kamenem atd.) kusadly komůrku, do níž naklade vajíčka. Vylíhlé larvy krmí buď potravou získanou v nejbližším okolí hnízda, nebo ze svých zásob, popřípadě za nepříznivého počasí vlastními vajíčky. První dělnice se líhnou během několika měsíců, někdy však až po roce. Na rozdíl od normálních dělnic jsou vlivem nedostatku potravy během vývoje drobnější. Ale i tak u nich dochází ihned k dělbě práce - obstarávají potravu, budují další komůrky mraveniště a postupně přebírají veškerou péči o potomstvo, takže samička se věnuje jen kladení vajíček. V některých případech zakládá první komůrku několik mladých samiček téhož druhu společně. Vzniká tak aliance, která se po vylíhnutí prvních dělnic může, ale nemusí rozpadnout.

Rozmnožování mravenců

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat