Aktuálně: 7 816 inzerátů143 289 diskuzních příspěvků17 298 uživatelů

Sociální chování mravenců

Hyrearchie hnízda a různé funkce mravenčích dělnic

Sociální chování mravenců
Ing. Zbyněk Pokorný 19.01.2015, 19:15
3 152 3 minuty čtení

O mravencích se vždy hovoří ve smyslu celého společenství. Jeden mravenec není schopen samostatné existence, jeho život má jako u jiných sociálních druhů hmyzu smysl pouze ve společenství. Základní jednotkou je roj, tvořený matkou a jejím přímým potomstvem. Veškerá činnost všech příslušníků roje má vždy sociální charakter, vždy směřuje k naplnění potřeb celého společenství. Většina prací je takové povahy a rozsahu, že pro jednotlivce ztrácí jakýkoli smysl. Lovci a sběrači potravy kořistí v takovém množství, jež mnohonásobně převyšuje jejich individuální potřebu, jiní mravenci budují hnízdo s významem pro celé společenství.

Sociální chování mravenců

Množství a rozmanitost vykonávaných prací a tím i vytvoření specializovaných funkcí, je dána stupněm rozvoje celého společenství. Čím je početnější a stupeň rozvoje vyšší, tím více roste i počet funkcí, zajišťujících jeho existenci. Specializace dělnic se prohlubuje. Vzniku specializovaných profesí a funkčních skupin dělnic, které je vykonávají, se říká polyetismus. Dělnice však zpravidla nevykonávají jen jednu specializovanou práci po celý svůj život. Stejně jako u včel a jiného sociálního hmyzu dochází i v rojích mravenců v průběhu života dělnic k určitému střídání profesí. Všechny tyto změny se řídí potřebami společenství, především však stárnutím dělnic (věkový polyteismus). Nejmladší dělnice neopouštějí hnízdo a plní nejprve různé funkce uvnitř hnízda, především jsou to práce spojené s krmením a ošetřováním larev, větráním, atd. Mimo hnízdo se dostávají mladé dělnice mnohem později a i pak vykonávají pomocné práce buď na povrchu hnízda, nebo v jeho těsné blízkosti. Časem nabývají zkušeností a začínají se orientovat v širším okolí, postupně přecházejí do skupin nosičů - dopravují po mravenčích stezkách stavební materiál nebo potravu převzatou od lovců a sběračů. I při pohybu po mravenčích komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti se často stává, že mladá dělnice ztratí orientaci a zabloudí. Takové dělnice se ujme zkušená a přenese ji zpět do hnízda. Každé mravenčí společenství je dlouhodobá instituce a také jednotlivé dělnice se dožívají poměrně vysokého věku. Díky tomu je v každém roji současně více generací potomstva.

Královna druhu Lasius niger Královna druhu Lasius niger

Bojovnice + dělnice Bojovnice + dělnice

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat