Aktuálně: 7 816 inzerátů143 289 diskuzních příspěvků17 298 uživatelů

Preparace motýla

Preparace motýla
Rudolf Březina 23.01.2014, 16:00
11 452 7 minut čtení

Preparace motýla je vlastně vypnutí křídel a zafixování motýla v ideální poloze. Slouží k uchování motýla pro sbírkové nebo dekorační (v rámečku) účely. Je to vlastně možnost jak uchovat motýla v celé jeho kráse po dlouhou dobu, a zároveň i možnost jak se obdivovat jeho kráse i u druhu, který žije velmi krátce. Samozřejmě lze takto uchovat i jiný hmyz, ale tomuto tématu se budeme věnovat někdy příště.

Preparaci motýla zvládne trošku zručnější člověk s citem v rukách a pokud možno s ne velkým třesem rukou.

Pomůcky

Co k preparaci potřebujeme? Především napínák, jehož výrobu jsme si popsali v předchozím článku, dále entomologické špendlíky běžně dostupné v internetových entomologických obchodech, krejčovské špendlíky (nejlépe s porcelánovou hlavičkou), fólii na zavařování, nebo pergamenový papír, preparační jehlu, kterou lze koupit rovněž v entomologických obchodech nebo si ji jednoduše vyrobíme tak, že uštípneme hlavičku entomologického špendlíku a tento konec zapíchneme do špičky špejle. Dále preparační podložku vyrobenou z kousku polystyrenu a buničitou vatu.

Preparace motýla

Příprava motýla

Pro přípravu platí to, že motýl nesmí být usušený. Pokud již usušený je, není nic ztraceno. Rozvlhčíme ho následujícím způsobem. Připravíme si plastovou krabičku s víčkem, do kterého uděláme špendlíkem pár malých dírek. Na dno dáme vrstvu propraného hrubšího křemičitého písku a nalijeme vodu s pár kapkami octa (zabraňuje plesnivění). Sloupec vody nesmí být vyšší, než je vrstva písku v krabičce, aby nedošlo ke kontaktu vody s tělem, nebo křídly motýla. Do krabičky vložíme motýla, nejlépe se složenými křídly u sebe vsunutého do přeloženého kusu hladkého papíru. Pak krabičku uzavřeme a umístíme na teplejší místo, aby docházelo k mírnému odpařování a vody a tím ke zvýšení vlhkosti v krabičce. Doba potřebná pro rozvlhčení je závislá za velikosti a míře vysušení. Pohybuje se od několika hodin až po několik dní. Správně rozvlhčeného motýla poznáme tak, že zkoušíme (preparační jehlou) měkkost těla a pohyblivost končetin, tykadel a křídel. Při této kontrole pozorujeme, zda se nám netvoří na těle motýla, nebo jeho okolí plíseň.

Preparace

Preparaci začínáme tím, že si položíme motýla na preparační podložku a entomologickým špendlíkem příslušné síly (na drobné druhy, nebo jedince použijeme ty nejtenčí a na velké druhy cca velikost „1“) propíchneme shora uprostřed hruď ve všech směrech co možná nejkolměji. Hlavičku špendlíku necháme vyčnívat cca 5-10 mm nad hrudníkem (lze také zakoupit tzv. „výškáček“, který nám přesně určí správnou hloubku propíchnutí).

Poté si nastříháme nebo nařežeme dva pruhy zavařovací fólie nebo pergamenového papíru o šířce zhruba plochy napínáku. Papír položíme na napínák a nahoře v každém rohu připevníme dvěma špendlíky. Papír přehodíme směrem nahoru, tak aby nám nepřekážel v uložení motýla na napínák.

Uchopíme motýla za špendlík a vložíme na napínák, aby tělo bylo uprostřed mezery mezi plochami a tak hluboko, aby křídla u těla motýla byla zároveň s hranou plochy napínáku. Poté vezmeme dva kousky buničité vaty a zadeček a hlavu motýla vypodložíme tak, aby se nacházely ve vodorovné (přirozené) poloze. Vhodné je i z každé strany zadečku zapíchnout jeden špendlík, aby nám při posouvání nedocházelo k přetáčení celého těla. Při ukládání motýla musíme počítat s tím, že křídla se posunují směrem nahoru a musíme si nechat tudíž rezervu od vrchního okraje napínáku, aby nedošlo k vytažení křídel na okraj, nebo dokonce přetažení přes něj.

Po správném umístění na napínák překryjeme křídla připravenou fólií nebo pergamenovým papírem. Začínáme vždy vrchními křídly. Vezme preparační jehlu a špičkou zapíchnutou do křídla (nejlépe pod silnější žilkou v křídle) opatrně pohybujeme křídlem směrem, kterým potřebujeme tak, aby v místě vpichu jehly nedošlo k jeho roztržení. Správnou polohu, jak má preparovaný motýl vypadat zjistí třeba na internetu na obrázcích preparovaných motýlů. Většinou platí to, že spodní okraj vrchního křídla svírá s tělem pravý úhel. Toto nám zajistí milimetrový papír připevněný na napínáku stejně jako to, že budou obě křídla stejně vysoko.

Správně umístěné křídlo zafixujeme napnutím fólie přes křídlo a jejím propíchnutím co nejblíže křídla. Hloubka vpichu je maximálně do jedné čtvrtiny délky špendlíku. Postupně vypínáme křídlo pod fólií a po obvodu křídla zapichujeme další špendlíky až do dokonalého zafofrování a vypnutí. Tak pokračujeme se všemi křídly.

Někdy se nám může stát, že křídla při vytahování do správné polohy kladou velký odpor a hrozí i přes zajištění zadečku motýla k jeho přetočení nebo k roztržení. Tomuto zabráníme tak, že křídlo vytáhneme do polohy, než začne klást velký odpor, zajistíme a totéž provedeme s druhým křídlem. Pak se vrátíme k prvnímu křídlu a pokračujeme až do umístění do správné polohy. Nakonec pod fólii vsuneme tykadla, umístíme do správné polohy (souběžně s horním okrajem vrchních křídel) a opět zafixujeme špendlíky.

Délka k ponechání motýla je opět různá. To, že je motýl připravený k umístění do sbírkové krabice nebo rámečku zjistíme tam, že dojde ke ztvrdnutí zadečku a tím k jeho nepohyblivosti.

Na co musíme dát pozor

Jak jsem se již zmínil, především na roztržení křídla. Motýlí křídlo je jeden z nejkřehčích výtvorů přírody, proto je jeho roztržení velice snadné. Pokud k tomu již dojde, nemusíme propadat hned zoufalství, protože správným vypnutím pod fólií se dá křídlo zamaskovat tak, že roztržení není po uschnutí prakticky vidět. Dále je nutné se pokud možno vyvarovat dotyku křídla rukou, aby nedošlo k setření jeho povrchu. Sebelíp vypreparovaný motýl s průhlednými místy na křídlech nevypadá zrovna ideálně. Nejlépe se tomuto zabrání uchopením motýla měkkou entomologickou pinzetou.

Závěr

Preparaci motýla může zvládnout opravdu téměř každý. Chce to jen trochu zručnosti, obrnit se trpělivostí a zbytečně nic neuspěchat. Vlastní preparace může trvat několik hodin a samozřejmě po získání praxe a zručnosti jen několik málo minut. Je lépe si však s touto činností trochu pohrát, vždyť na výsledku je to opravdu znát. Odměnou je nám potom pohled na motýlí krásu po několik dalších let. Doufám, že tento článek alespoň trochu přispěl těm, kteří si s tímto problémem nevěděli rady.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Rudolf Březina

Autorem od: 16.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat