Aktuálně: 4 329 inzerátů190 123 diskuzních příspěvků17 958 uživatelů

Bukač velký

Botaurus stellaris

Bukač velký

Botaurus stellaris

Bukač velký

 • Výskyt: Eurasie, jižní Afrika
 • Velikost: 65-70 cm
 • Hmotnost: 960-1940 g
 • Počet vajec: 5-6 ks
 • Inkubační doba: 25-26 dnů
 • Potrava: Vodní živočichové
Bukač velký
Kam se řadí?

Bukač velký

Taxonomie

 • Říše: Animalia - živočichové
 • Kmen: Chordata - strunatci
 • Třída: Aves - ptáci
 • Podtřída: Ornithurae - praví ptáci
 • Infratřída: Neornithes - létaví prvoptáci
 • Nadřád: Neognathae - letci
 • Řád: Pelecaniformes - veslonozí
 • Čeleď: Ardeidae - volavkovití
 • Rod: Botaurus - bukač
Bukač velký
Kde žije?

Bukač velký

Evropa

 • Nadmořská výška: 290 m
 • Povrch: většinou nížiny (60%), jih hornatý
 • Teplotní pásy a srážky:
 • Studený: oblast polární a subpolární (200-600 mm/rok)
 • Mírný: oblast západopřímořská (nad 600 mm/rok), přechodná (400-1500 mm/rok), vnitrozemská (do 400 mm/rok)
 • Subtropický: oblast středomořská (400-1000 mm/rok)
 • Roční období:
 • Střídání 4 ročních období: jaro, léto, podzim, zima
 • Průměrná teplota:
 • Zima: -2- +2 °C
 • Léto: 21-25 °C
Ing. Zbyněk Pokorný 10.06.2014, 11:00
7 354 4 minuty čtení

Znaky

Velký jako slepice, délka 65 až 70 cm, rozpětí 105 až 110 cm. Základní zbarvení starých ptáků je rezavě žluté, mladých ptáků slámově žluté. Černohnědý vous a proužek na temeni je u mladých ptáků nevýrazný. Na šíji jsou poněkud prodloužená pera. Bukači se pohybují velmi pomalu a plíživě. V klidu stojí na jedné noze ve skrčeném postoji, takže jejich dlouhý krk je schován v peří. Bukač velký má na prostředních prstech drápy s rohovitým hřebínkem. Ten slouží mimo jiné k tomu, aby si pták vyčistil vnitřek zobáku po slizu ulovené ryby jako jakýsi přírodní kartáček na zuby. Měkkému peří podobnému peří sovy odpovídá i bezhlučný let. Je-li ohrožen, zaujímá bukač vzpřímený postoj a znehybní, zeštíhlí a zobák namíří kolmo vzhůru. V takovém postoji jej lehko zaměníme se svazečkem starého rákosu. Vydrží tak po několik hodin, nesmírně pomalu se odkrádá. Když šplhá, obejme dlouhými prsty několik rákosových stébel a překřižuje nohy. Až v posledním okamžiku vyletí přímo vzhůru, uletí krátkou vzdálenost nad rákosím a opět se snese. Kdysi lidé ubíjeli klacky bukače, kteří zaujali strnulý postoj. Octne-li se bukač v úzkých, načepýří se do hrozivé velikosti, tluče křídly rozprostřenými do kruhu a otvírá zobák, přičemž ukazuje světle červený jícen. Pak vyráží do překvapující vzdálenosti zobákem po očích útočníka.

Bukači se za dne zdržují skrytí v hustém rákosí a čilí jsou zvláště za soumraku. Pak se objevují často na okrajích rákosin nebo létají - především na podzim - nízko nebo výše nad rákosím a hlasitě přitom volají trochu jako volavky, trochu jako vrány „krau... krau". Mnohem nápadnější než samotný pták je jeho hlas v době toku, jejž můžeme slyšet v dubnu a květnu v kterékoli denní či noční době, především však za soumraku. Zní jako tlumené troubení a pták je vícekrát opakuje po několikaminutových přestávkách. Troubení zní jako „y prumb". Není příliš hlasité, přesto se ve večerním tichu nese daleko. Dlouho se odborníci přeli, zda bukač velký při troubení strká zobák do vody. Nedělá to, během volání však několikrát nadouvá krk jako balón.

Prostředí

Areál rozšíření bukače velkého se táhne jako široký pruh celou Euroasií. Mimoto se vyskytuje v jižní Africe. Podobné druhy žijí v Americe a v Austrálii. Velmi hojný je v zemích kolem Černého moře, kde samečkové bukačů provozují v rákosinách skutečné koncerty. V západní Evropě je bukač velký nehojným ptákem nížin, velkoplošných nepříliš hustých rákosin při březích otevřených vodních ploch. Člověku se bukač ukáže jen zřídka, žije ale často v blízkosti jachtařských přístavů nebo stanovišť člunů. Na podzim a v zimě je jej možno vídat častěji. Většina evropských bukačů odtahuje na podzim až do Středomoří i do tropické Afriky, někteří však přečkávají zimu na sever od Alp.

Rozmnožování

Hnízdo leží uprostřed biotopu obvykle v rákosí nad vodou sahající po kotníky až po kolena, často daleko od místa, kde se bukač ozývá. Ve snůšce je 5 až 6 vajec dlouhých asi 53 mm, ptáci hnízdí od poloviny dubna do května po 25 až 26 dní. Mnozí samečkové se nepodílejí na sezení a odchovu mláďat. Rozježená žlutohnědě ochmýřená mláďata mohou už ve stáří dvou týdnů v nouzi vyskočit z hnízda a ukrýt se.

Potrava

Vodní živočišstvo, jež ptáci loví jak z rákosu, tak i když stojí nebo kráčejí ve vodě. Loví ryby, žáby, pijavky, vodní hmyz, malé ptáky i myši. Bukač se plíží ke kořisti pomalu a cílevědomě ji sezobne na krátkou vzdálenost.

Názvy ve světě

Bukač velký

Anglicky: Great Bittern, Dánsky: Rørdrum, Estonsky: Hüüp, Finsky: Kaulushaikara, Francouzsky: Butor étoilé, Holandsky: Roerdomp, Chorvatsky: Bukavac, Islandsky: Sefþvari, Italsky: Tarabuso, Maďarsky: Bölömbika, Německy: Rohrdrommel, Norsky: Rørdrum, Polsky: Bąk, Portugalsky: Abetouro-comum, Rumunsky: Buhai de baltă, Slovensky: Bučiak veľký, Španělsky: Avetoro, Švédsky: Rördrom

Mohlo by vás také zajímat

Alexandr velkýVaza velkýVelký münsterlandský ohařVelký hrubosrstý vendéeský basetVelký modrý gaskoňský honičElo velkýNěmecký špic velkýVelký švýcarský salašnický pesKnírač velkýDrakoun velký

Foto: http://enfo.agt.bme.hu

Podělte se s námi o názor na tento text →