Aktuálně: 4 463 inzerátů179 591 diskuzních příspěvků17 823 uživatelů

Ara kaninda

Ara glaucogularis

Ara kaninda

Ara glaucogularis

Ara kaninda

 • Výskyt: Bolívie
 • Velikost: 85cm
 • Hmotnost: 750g
 • Kroužek: 13,5mm
 • Počet vajec: 2-4 ks
 • Inkubační doba: 26 dnů
 • Potrava: Směs pro velké papoušky + ovoce a zelenina
 • Cena: 50 000 Kč/ks
Ara kaninda
Kam se řadí?

Ara kaninda

Taxonomie

 • Říše: Animalia - živočichové
 • Kmen: Chordata - strunatci
 • Podkmen: Vertebrata - obratlovci
 • Třída: Aves - ptáci
 • Řád: Psittaciformes - papoušci
 • Čeleď: Psittacidae - papouškovití
 • Rod: Ara - ara
Ara kaninda
Kde žije?

Ara kaninda

Jižní Amerika

 • Nadmořská výška: 580 m
 • Povrch: hornatý i rovinatý
 • Teplotní pásy:
 • Tropický: většina území
 • Mírný: jižní cíp kontinentu
 • Subtropický: severní část
 • Teplota:
 • Nejvyšší: 27,8 °C
 • Nejnižší: -1,8 °C
 • Roční úhrn srážek: 2000-9000 mm
Roman Strouhal 12.09.2013, 14:31
45 324 4 minuty čtení

Popis

Samec má horní partie těla, čelo a přední část temene modré se světle zeleným nádechem. Bělavá nahá lícní oblast je menší než u ara ararauny a široký modrý pás kolem krku se rozšiřuje směrem k příuší. Malá peříčka ve více řadách směrem k uzdičce a lícím jsou širší než u ararauny a tmavě zelená. Spodní partie těla a spodní krovky křídelní jsou oranžově žluté. Ocasní pera modrá, zespoda olivově žlutá, zobák šedočerný, běhák tmavě hnědý.

Samice je stejně zbarvena jako samec.

Mláďata jsou tmavší než dospělí ptáci, duhovku mají hnědou.

Rozšíření

Dříve se uvádělo, že ara kaninda žil i v severní Argentině, Paraguayi a Brazílii ale nyní zůstala jeho zbytková populace jen v centru departmentu El Beni v severní Bolívii.

Systém

O taxonomickém statutu tohoto druhu se vedly dlouhé odborné diskuse do značné míry proto, že nebyl donedávna znám z volné přírody. Byl totiž považován spíše za aberantní formu druhu Ara ararauna. Nově ale bylo zjištěno, že se jedná o tzv. sympatrické druhy, jejichž území se sice částečně překrývají ale druhy jsou od sebe ekologicky a etologicky izolované. To znamená, že se mezi sebou v přírodě nekříží. V minulosti byl tento druh nesprávně prezentován pod vědeckým jménem Ara caninde, to je ale synonym pro druh Ara ararauna.

Život v přírodě

El Beni, kde žije zbytková populace ary kanindy je ze 70% tropická nížina. V této oblasti jsou průměrné roční teploty 23-27°C a průměrné roční srážky 150-200 cm. Topograficky jde o plošnou rovinu v nadmořské výšce 150-300 m, která je odvodňována velkými řekami, které jsou přítoky Amazonky. Kolem těchto řek jsou pruhy džungle široké 8-16 km a v nich žije převážná část ptačí fauny. Za nimi následuje otevřený terén, kde jsou savany a lesní ostrůvky, které jsou používány pro chov dobytka. V těchto místech je biotop ary kanindy a odsud podnikají krátké výlety i do nížinných lesů, hlavně do těch míst, kde se obdělává půda. Bylo zjištěno, že ary ararauny i ary kanindy hnízdí shodně v období dešťů tj. v prosinci a v lednu. Po vyhnízdění se shlukují do hejn jen ary ararauny. Za letu nelze oba druhy od sebe odlišit, protože jejich zbarvení z větší vzdálenosti je naprosto stejné. Máme-li ptáky vedle sebe je mezi nimi rozdíl ve zbarvení hrdla. Ary ararauny ho mají černé a ary kanindy modré. Dále ara kaninda má zobák menší a užší, více vyčnívající, nahou lícní oblast méně rozsáhlou a opeřenou drobnými modrými, kdežto ara ararauna černými peříčky. Koordinátoři projektu na záchranu ary kanindy se obávají o zbytkovou populaci těchto papoušků, protože v poslední době se v jeho životním prostředí začali objevovat lovci a pytláci, přestože je chráněn zákonem. V roce 1995 se uskutečnila v Bolívii I. fáze projektu a zjistilo se, že jejich populace není početnější než 100 exemplářů. V roce 1998 na Tenerife byla zbytková populace, která žije v pěti lokalitách, kde každá z nich je menší než 20 exemplářů. Následně tam začala probíhat II.fáze projektu - osvětová činnost. Usedlíci i školáci byli seznamováni o nutnosti jeho ochrany a do řad ochránců se začali získávat i spolupracovníci, aby nebyl vyhuben. V El Beni se arové živí převážně plody palmy Scheelea princeps. Tyto stromy jsou zde hojně rozšířené, stejně jako delší druhy palem a některých vysokých listnatých stromů (Ebenaceae), kde vyhledávají dutiny k reprodukci. Lokality obývané arou kanindou jsou ve většině případů ve vlastnictví chovatelů dobytka. Zdejší savany jsou každoročně vypalovány a požáry se rozšiřují do širokého okolí. Vlastníci ostrovních lesů je stále likvidují a nabízejí jako užitkové dřevo na palivo. Tak se stává, že dutin k hnízdění arů ubývá a ara kaninda je často vypuzen z dutiny, ve které chtěl zahnízdit, většími druhy rodu a to především arou araraunou nebo arou zelenokřídlým. Proto se s vlastníky půdy uzavírají dohody, aby dále neničili jejich životní prostředí, zejména tam kde se arové zdržují nebo dokonce hnízdí, dále mají za povinnost ohlásit veškerý pohyb lovců na jejich území. Dnes je známo, že ne mnohých místech, kde arové hnízdí byla zastavena těžba dřeva, přestaly se vypalovat savany a ochranáři dostávají pravidelně hlášení o hnízdění arů kanindy i o pohybu ptáků. CITES ho zařadil do přílohy I.

Názvy ve světě

Ara kaninda

Latinsky: Ara glaucogularis, Anglicky: Blue-throated Macaw, Německy: Blaukehlara, Dánsky: Blåstrubet Ara, Španělsky: Guacamayo Barbazul, Finsky: sinikurkkuara, Francouzsky: Ara canindé, Italsky: Ara di Wagler, Japonsky: aokikongouinko, Japonsky 2: ヤマヒメコンゴウインコ, Holandsky: Blauwkeelara, Norsky: Blåstrupeara, Polsky: ara szafirowa, Rusky: Каниндский ара, Slovensky: ara modrokrká, Švédsky: Canindeara, Čínsky: 蓝喉金刚鹦鹉

Mohlo by vás také zajímat

Ara arakangaAra araraunaAra červenoramennýAra červenouchýAra horskýAra hyacintovýAra kobaltovýAra malýAra marakánaAra rudobřichý

Podělte se s námi o názor na tento text →