Aktuálně: 4 337 inzerátů190 129 diskuzních příspěvků17 958 uživatelů

Genetika v praxi chovatele

Genetika v praxi chovatele
Mirka Šamalová 06.10.2009, 16:59
14 704 5 minut čtení

Abych řekla pravdu, pokud chci alespoň přibližně vypočítat, co od kterého páru odchovám, vystačím si pouze s tím, jak dopadají modelová páření a kolik procent požadovaných potomků vznikne.

Nejdůležitější je vědět, jakou dědičnost která mutace má - zda je recesivní, dominantní, vázaná na pohlaví nebo intermediální.

Přírodní zbarvení je téměř vždy dominantní oproti mutacím. Neplatí to pouze v případě mutací vázaných na pohlaví. Naopak drtivá většina mutací je recesivních - typickým příkladem je modrá, žlutá, recesivní straka. Jen několik málo mutací se dědí dominantně - je to například šedý faktor. Jedince jednofaktorové a dvoufaktorové nelze rozlišit pouhým pohledem, musíme počkat na výsledky kontrolních páření nebo si zjistit, z jakých rodičů naši ptáci pocházejí. Častěji se vyskytuje neúplná dominance - to je například fialový faktor, faktory tmavnutí, perlová mutace nebo dominantní straka. Zde už jedince s jedním nebo dvěma faktory pohledem rozlišit můžeme - liší se intenzitou zbarvení - dvoufaktoroví jedinci jsou výrazně tmavší. A jen několik mutací je vázaných na pohlaví - je to již zmíněné lutino, albino, skořice, plavá, pallid, pastel a kombinace jako například lacewing.

Nutné je si pamatovat procenta výsledných mláďat při křížení různých mutací. Ještě jednou to shrnu.

Pro recesivní dědičnost platí

(místo modré můžeme použít jakoukoliv jinou recesivní mutaci):

 • Přírodní x modrý = 100% přírodní/modrý
 • Přírodní/modrý x přírodní = 50% přírodní/modrý, 50% přírodní
 • Přírodní/modrý x modrý = 50% přírodní/modrý, 50% modrý
 • Přírodní/modrý x přírodní/modrý = 25% přírodní, 50% přírodní/modrý, 25% modrý

Genetika v praxi chovatele

Pro neúplnou dominantní dědičnost platí

(místo faktoru tmavnutí můžeme použít jakoukoliv jinou neúplně dominantní mutaci):
U faktoru tmavnutí se vzhledově liší jednofaktoroví a dvoufaktoroví jedinci. Mají svá vlastní pojmenování:

 • Zelený s jedním faktorem tmavnutí = tmavě zelený
 • Zelený se dvěma faktory tmavnutí = olivový
 • Modrý s jedním faktorem tmavnutí = kobaltový (nebo tmavěmodrý)
 • Modrý se dvěma faktory tmavnutí = mauve

Dalším příkladem je faktor fialový a dominantní straky. Tam se jedinci s jedním nebo dvěma faktory nerozlišují speciálními názvy, lze je však rozpoznat podle intenzity zbarvení. Ptáci s faktory se zapisují takto:
S jedním faktorem = 1f
Se dvěma faktory = 2f

Tedy olivový = tmavý 2f zelený, tmavě zelený = tmavý 1f zelený, kobaltový = tmavý 1f modrý atd. Zrovna tak například modrý se dvěma faktory fialovými = fialový 2f modrý atd.

Ještě jedna věc je důležitá - faktory (ať už tmavnutí, či fialový) se vždy pojí s nějakou základní barvou. U tmavých faktorů je to celkem jasné - zde existují ptáci v modré i zelené řadě - tamvozelení, olivy, kobaltoví a mauve. Méně jasné to možná je v případě fialových ptáků. Fialový faktor se totiž může pojit s jakoukoliv barvou, nemusí být ovšem na první pohled patrný. Existují třeba ptáci fialoví 1f i 2f zelení - u zelených ptáků však fialová barva není příliš znatelná a způsobuje pouze ztmavnutí zelené barvy. Ptáci se pak vzhledově podobají tmavozeleným a olivovým. Identifikovat u těchto ptáků fialový faktor je možné pouze podle detailů jako je barva lícních skvrn, které se fialově lesknou. Naproti tomu v kombinaci s modrou barvou fialový faktor skutečně vynikne a vznikají tak například obecně známé, překrásné fialové andulky. Vůbec nejkrásnější je potom fialový faktor s modrou barvou a jedním faktorem tmavnutí, tedy u kobaltových ptáků.

Tmavý 2f zelený x tmavý 2f zelený = 100% tmavých 2f zelených
Tmavý 2f zelený x tmavý 1f zelený = 50% tmavých 2f zelených, 50% tmavých 1f zelených
Tmavý 2f zelený x přírodní = 100% tmavých 1f zelených
Tmavý 1f zelený x tmavý 1f zelený = 25% tmavých 2f zelených, 50% tmavých 1f zelených,
25% přírodních
Tmavý 1f zelený x přírodní = 50% tmavých 1f zelených, 50% přírodních

Pro dominantní dědičnost platí

(místo šedé opět můžeme použít jakoukoliv dominantní mutaci)
I zde existují jednofaktoroví a doufaktoroví ptáci, vzhledově se však neliší.
Šedý 2f zelený x šedý 2f zelený = 100% šedých 2f zelených
Šedý 2f zelený x šedý 1f zelený = 50% šedých 2f zelených, 50% šedých 1f zelených
Šedý 2f zelený x přírodní = 100% šedých 1f zelených
Šedý 1f zelený x šedý 1f zelený = 25% šedých 2f zelených, 50% šedých 1f zelených,
25% přírodních
Šedý 1f zelený x přírodní = 50 šedých 1f zelených, 50% přírodních

Genetika v praxi chovatele

Pro dědičnost vázanou na pohlaví platí

(místo lutina můžeme použít jakoukoliv jinou mutaci vázanou na pohlaví)
Zde je velice důležité pohlaví ptáků. Jestliže si pořídíme za drahé peníze samičku papouška v mutaci lutino a spáříme ji s přírodním samcem, výsledný efekt bude prakticky nulový, získáme pouze štěpitelné samce. Naopak stačí si pořídit samečka přírodního, pouze štěpitelného do lutin nebo přímo lutino, a získáme velké procento lutinových samiček v odchovu.

 • 1,0 lutino x 0,1 přírodní = samci přírodní/lutino, samice lutino
 • 1,0 přírodní x 0,1 lutino = samci přírodní/lutino, samice přírodní
 • 1,0 přírodní/lutino x 0,1 lutino = 50% samců/lutino, 50 % samců lutino, samice lutino, samice přírodní
 • 1,0 přírodní/lutino x 0,1 přírodní = 50% samců/lutino, 50% samců přírodních, samice lutino, samice přírodní
 • 1,0 lutino x 0,1 lutino = 100% lutino obojího pohlaví

Pro úplnost dodám, že každému zájemci o chov mutací u papoušků bude velice užitečná genetická kalkulačka - www.gencalc.com

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Mirka Šamalová

Autorem od: 04.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat