Aktuálně: 4 334 inzerátů190 126 diskuzních příspěvků17 958 uživatelů

Lori vousatý

Oreopsittacus arfaki

Lori vousatý

Oreopsittacus arfaki

Lori vousatý

 • Výskyt: Indonésie
 • Velikost: 15-17 cm
 • Hmotnost: 40 gm
 • Kroužek: 4,0-4,5 mm
 • Počet vajec: 2
 • Inkubační doba: inkubační doba 22 dní
 • Potrava: nektar, ovoce, pyl
 • Cena: 20 000 Kč/pár
Lori vousatý
Kam se řadí?

Lori vousatý

Taxonomie

 • Třída: Aves - ptáci
 • Podtřída: Ornithurae - praví ptáci
 • Infratřída: Neornithes - létaví prvoptáci
 • Nadřád: Neognathae - letci
 • Řád: Psittaciformes - papoušci
 • Čeleď: Loriidae - loriovití
 • Rod: Chalcopsitta - lori
Lori vousatý
Kde žije?

Lori vousatý

Asie

 • Nadmořská výška: 940 m
 • Povrch: sever rovinatý, střed kontinentu hornatý
 • Teplotní pásy:
 • Tropický: podnebí rovníkové, monzumové, kontinentální
 • Subtropický: v zimě chladno, vlhko; v létě vedro, sucho
 • Mírný pás: spadá většina kontinetu
 • Subpolární pás: severní oblast
 • Polární pás: nejsevernější oblast
 • Teplota:
 • Zima: až -50 °C (Sibiř)
 • Léto: 5-35 °C
 • Roční úhrn srážek:
 • Nejvíce jih a jihovýchod: 2000-3000 mm
Tomáš Horyna 18.09.2013, 15:47
20 346 11 minut čtení

Popis

Jedná se o jednoho z nejmenších loriů. Základní barva opeření je zelená, od břicha dolů světlejší až do žluta, čelo a temeno jsou červené, uzdička a tváře fialové, přes tváře jdou dvě řady bílých pírek, boky a břicho jsou oranžovočervené až červené, spodní krovky ocasní po stranách žluté, spodní krovky křídelní červené, přes spodní loketní letky příčný žlutý proužek, 14 ocasních per (ostatní loriové mají jen 12), vrchní strana zelená s růžovou špičkou, okruží oka tmavé, duhovka tmavě hnědá, nohy šedé, zobák černý. Samice je podobná samečkovi s tím, že čelo a temeno má zelené Mladí ptáci obou pohlaví jsou zbarvení stejně, mají čelo zelené (Vašíček uvádí červené), fialové líce menší a bez bílého proužku. Ocasní pera jsou na konci tmavě oranžovožlutá.

Poddruhy

Oreopsittacus arfaki arfaki – nominátní poddruh. Oreopsittacus arfaki grandis Ogilvie-Grant 1895 in Bulletin of the British Ornitologists Club 5, p.15. Je podobný jako nominátní poddruh, ale je větší, břicho a spodní část boků má zelené, ocasní pera na špičce čerevná. Vašíček rovněž uvádí zelené spodní krovky Oreopsittacus arfaki major Ogilvie-Grant 1914 in Bulletin of the British Ornitologists Club 35, p.11. Je podobný nominátnímu poddruhu, ale je větší a špičky ocasních per má červené.

Mutace

Mutace lori vousatého nejsou známé.

Rozšíření

Hory na poloostrově Vogelkop, západní Irian, východně po poloostrov Huon, jižní Papua. Poddruh grandis je rozšířen v pohoří jihovýchodní Nové Guineje, západně k poloostrovu Huon, a oblast Sepiku. Poddruh major je rozšířen ve Sněžných horách v západním Irianu. Všechny tři poddruhy tedy žijí v horách. Uvádí se, že jejich výskyt je omezen nadmořskou výškou mezi 2000 – 3750 m.n.m (Arndt uvádí 2650 – 3650m.n.m.), vyjímečně je možné je spatřit i níže – od 1700 m.n.m. Obývají horské mlžné lesy i jejich okraje a částečně otevřená prostranství.

Život v přírodě

Lorie vousaté lze v přírodě spatřit jednotlivě, v párech nebo maximálně malých skupinkách. Pouze při sběru potravy se mohou shlukovat do skupin o větším počtu jedinců a pak jsou obvykle ve společnosti dalších loriů nebo i jiných ptáků. V té době bývají méně obezřetní a lze se k nim přiblížit i na menší vzdálenost. Vašíček uvádí, že za potravou slétávají i na zem. Jsou velmi aktivní a často je lze spatřit, jak dovedně a energicky šplhají v korunách stromů po větvích, kde se často rádi zavěšují hlavou dolů. Kromě toho výborně létají, jejich let je rychlý, přímý a podle Arndta za letu vydávají plačtivé cvrlikání. Vašíček tento hlasový projev přirovnává k projevu loríčka žlutobokého (Cyclopsitta diopthalma). Říká se, že nocují vždy pár nebo několik jedinců schoulených k sobě na stromech v epifytních rostlinách, mechu či lišejníku. O hnízdění loriů vousatých v přírodě není mnoho informací. Není ani známá hnízdní sezóna. Podle některých pramenů tito loriové hnízdí na podzim (říjen), podle jiných zase v létě (červenec). Bylo pozorováno, že při námluvách se sameček před samičkou velmi předvádí, neustále poskakuje a ukazuje červené spodní křídelní krovky. Vydává přitom pískavé zvuky a trhavě pohybuje hlavou směrem k tělu. Žádné další bližší informace o hnízdění však nejsou k dispozici.

Potrava

Květy, nektar, pyl, plody a larvy hmyzu. Vašíček uvádí i semena různých rostlin a zalétávání na minerální půdy.

Chov v zajetí

Lori vousatý je vzácným papouškem v chovech a to i přesto, že ve své domovině je poměrně hojný. Do chovů se sice dostal již v roce 1909, avšak k jeho rozmnožení a tím i většímu rozšíření mezi chovatele dochází až v poslední době. V současné době patří mezi velmi hledané lorie. Jedná se o mírného, klidného papouška, který není až tak aktivní, jako ostatní loriové. Jeho hlasový projev je tichý. Vlohy k mluvení nejsou známy, ale má se zato, že je prakticky nemá, a nedoporučuje se ani jako domácí mazlíček. Interakce s jinými druhy papoušků mi není známá, nikde jsem nenašel žádnou zmínku o společném chovu s jinými ptáky. Přes jeho mírumilovnost se doporučují jednotlivé páry chovat odděleně, i když někteří autoři uvádí, že v dostatečně velké voliéře je možný skupinový chov. Chov jako takový není jednoduchý a lze ho doporučit jen chovatelům, kteří již mají zkušenosti s chovem menších druhů loriů nebo ještě lépe charmozinů. Arndt uvádí, že jsou náchylní na napadení organismu chorobami a je tedy bezpodmínečně nutná vysoká hygiena chovu. Jsou známy náhlé úhyny bez viditelných vnějších symptomů. Loriové vousatí obývají převážně horní část voliéry, avšak slétávají i na zem. Průměrná délka života v zajetí zatím není známa. Arndt udává minimální velikost voliéry 2 x 1 x 2m (délka x šířka x výška) nebo velké klece o rozměrech 1,5 x 0,6 x 1,2m. Voliéra by měla být z takových materiálů, aby byla zajištěna dostatečná hygiena prostředí. Teploty v letních měsících by ve stínu neměly překračovat 30oC. Při vyšších teplotách by mohlo dojít k selhání srdeční činnosti. V zimě se doporučuje minimální teplota 20oC. Do voliér je třeba umístit budku celoročně, protože ptáci v ní nocují. Rozměry budky udává Arndt 15x15x40cm, avšak většina jiných autorů udává výšku menší. První doklady o chovu tohoto druhu v zajetí jsou z roku 1909, kdy se několik exemplářů poddruhu grandis dostalo do chovu anglického chovatele E.J.Brooka. Prvního odchovu v zajetí u nominátního poddruhu arfaki i poddruhu major bylo dosaženo v Německu u chovatele R.Neffa v první polovině 90.let minulého století. O odchovech poddruhu grandis nejsou žádné zprávy. V České republice dosud nebyl odchován. Odchov lori vousatého není snadný a také o něm nebyly publikovány žádné větší podrobnosti. Úspěšní chovatelé obvykle uvádějí technické detaily chovatelského zařízení, ve kterém došlo k odchovu, ale s vlastním průběhem odchovu se již svěřují spíše výjimečně. Snůška je obvykle 2, někdy i 3 vajíčka. Inkubační doba se uvádí 22 dní, po dalších 45 dnech vylétají z hnízda. Rodiče je pak ještě další tři až čtyři týdny dokrmují. Všechny mě dostupné informace hovořily pouze o přirozených odchovech, nikde jsem nenašel údaje o ručním dokrmování. To by ostatně bylo poměrně složité vzhledem k velikosti tohoto papouška. Čerstvě vylíhlý lori vousatý vážil u R.Neffa pouze 1,67g.

Kříženci

Nejsou doklady o úspěšném křížení tohoto papouška.

Zastoupení v chovech

V České republice je dle mých informací v současné době lori vousatý (poddruh major) pouze v jediném chovu. Ostatní poddruhy zde zastoupeny nejsou.

Krmení

Základem potravy je jako u všech loriů kaše nahrazující nektar. U těchto loriů se však přimlouvám za zvláštní pozornost při její volbě. Musíme mít totiž na paměti to, že tito papoušci ještě nejsou zcela přivyklí na evropské prostředí a stále jsou ještě oproti většině ostatních loriů choulostiví. Správná výživa jim pak pomáhá při tvorbě imunitního systému, bez kterého ve velice krátké době hynou. Zde zcela jednoznačně doporučuji instantní směs firmy Nekton (ne, opravdu si mne tato firma neplatí za reklamu), která se osvědčila právě v chovech, ve kterých již došlo k odchovům. Experimenty s ostatními výrobci, výrobky nebo vlastní směsí lze doporučit jen těm nejzkušenějším chovatelům, kteří mohou i několikrát během dne své lorie kontrolovat a reagovat tak ne jejich stav. Stejně jako charmozini i loriové vousatí vyžadují směs řidší, než ostatní loriové. K této tekuté stravě pak přidáváme čerstvé ovoce a v době hnízdění i vaječnou směs, naklíčené zrní a hmyz.

Osobní zkušenosti

Lorie vousaté chováme v našem chovu sice teprve první sezónu, avšak vzhledem ke své výjímečnosti (pravděpodobně jediný chov v ČR, kde jsou zastoupeni spolu s pověstí ne zcela jednoduchých papoušků na chov) jsou permanentně v centru naší pozornosti. Dnes již můžeme potvrdit to, co se obecně o těchto loriích píše – totiž že se jedná o tiché, klidné a mírumilovné papoušky. Navíc i vzhledem ke svému malému vzrůstu a občasných projevech hravosti o nich tvrdím, že jsou i velmi roztomilí. U nás obývají voliérku o rozměrech 1 x 1 x 1,2m dřevěné konstrukce. Přední část je opatřena pletivem, boky jsou z ploykarbonátu. Nikdy jsem nezjistil, že by kteroukoliv část voliérky ničili. V horním rohu je zavěšená budka a na pletivu přední části jsou umístěny misky s krmením. Na dně voliérky je pak umístěna miska s vodou na koupání, kterou však využívají jen zřídka. Jeden náš chovaný pár dokonce koupání a zřejmě i jakoukoliv další osobní hygienu bojkotuje a nutí nás tak jednou za 10 až 14 dní provést jim nucenou koupel pod vlažnou tekoucí vodou. Bohužel po několika dnech jsou zase celí ulepení od krmiva a zjevně zkoušejí naši trpělivost, kdo to déle vydrží. Všichni námi chovaní loriové vousatí jsou mladí ptáci, takže nemůžeme zatím potvrdit ani dominanci, ani projevy při páření a odchov. Stejně tak jsme nenašli odvahu k pokusu o skupinový chov, byť jsou námi chovaní jedinci velmi mladí, a už vůbec jsme nezkoušeli chovat je společně s jinými druhy ptáků. Přesto lze u těchto loriů pozorovat určitý individualismus v chování tak, jako to známe u jiných loriů. Projevuje se například výběrem potravy, kdy jeden pár upřednostňuje kaši, jiný zase ovoce. Vaječnou směs, kterou denně podáváme, přijímá jen jediný pár. Je zde však jedna zajímavost – všechny námi chované páry pijí v poměrně velké míře vodu, což jsme dosud u žádných jiných loriů nepozorovali. Přestože jsou považováni za velmi choulostivé a náchylné k onemocnění, nezaznamenali jsme za celou dobu chovu jakékoliv projevy slabosti, únavy či dokonce nemoci. Stejně tak nemáme zkušenost ani s náhlým úmrtím, jak jej uvádí Arndt. Co se týče teplot, v zařízení, ve kterém jsou chováni se pohybují do 30oC v létě, v zimě okolo 22oC. Ptáci mají celoročně k dispozici budku, kterou všechny páry od prvního dne obývají a to jak přes noc, tak občas i přes den.

Ochrana a obchod

Tak jako všichni ostatní papoušci je i lori vousatý ve všech třech poddruzích zařazen do přílohy II úmluvy CITES a to i přesto, že jeho četnost je v domovině ještě relativně značná. Pro chov a obchod v rámci Evropské unie nejsou kladeny žádné formální překážky. Jediným průvodním dokumentem je veterinární povolení k převozu z okresu do okresu (v rámci ČR) - toto bývá velmi často opomíjeno, avšak nikdy jsem neslyšel o jakýchkoliv problémech či dokonce sankcích ze strany státních úřadů - či veterinární povolení k převozu ze státu do státu (v rámci EU). Toto povolení je naopak důležité, protože případná celní kontrola v tom daném státě může papoušky bez tohoto povolení zabavit a Vám způsobit nemalé problémy. Veterinární povolení k převozu vydává příslušná Okresní veterinární správa (potvrzení od soukromého veterinárního lékaře neplatí). Eventuelní dovoz či vývoz mimo Evropskou unii povoluje v ČR Ministerstvo životního prostředí po konzultacích se Státní agenturou pro ochranu přírody a Státní veterinární správa. Od podzimu 2006 však platí na celém území EU dovozní embargo v důsledku rozšíření ptačí chřipky. V současné době lze výjímečně povolit do osobního zájmového chovu dovoz maximálně 2 párů. Aktuální veterinární informace lze nalézt na portálu Státní veterinární správy Cena lori vousatého je na evropském trhu poslední dobou stabilní a pohybuje se mezi 400 – 450 eury za kus. Cenové relace v ostatních částech světa mi nejsou známy. V České republice se tento lori zatím nenabízí, ale jeho cena bude zcela jistě respektovat ceny v Evropě.

Zajímavosti

Podle dokumentů centrály CITES byla na přelomu tisíciletí vydávána povolení k vývozu lori vousatého z Indonesie. Přitom nejvyšší kvóta byla v roce 1998, kdy bylo povoleno exportovat 570 ks. Již v roce 1999 byla tato kvóta prudce snížena na 175 ks a dále se pak snížila na 112 ks v roce 2000 a 113 ks v roce 2001. Od roku 2002 nebyly kvóty na vývoz stanoveny. Odchovů lori vousatého bylo již také dosaženo v Dánsku, Holandsku a Švýcarsku.

Názvy ve světě

Lori vousatý

Latinsky: Oreopsittacus arfaki mayor, Anglicky: Whiskered Lorikeet, Dánsky: Arfaklori, Finsky: viiksilurikki, Francouzsky: Lori bridé, Holandsky: Berglori, Italsky: Lorichetto guanceviola, Japonsky: yamamusumeinko, Japonsky 2: ヤマムスメインコ, Norsky: Skjegglori, Německy: Arfaklori, Polsky: arfakianka, Rusky: Новогвинейский горный лори, Slovensky: lori čiernozobý, Čínsky: 紫颊鹦鹉, Španělsky: Lori Bigotudo, Švédsky: Blåstrupig lorikit

Mohlo by vás také zajímat

Alexandr růžový vousatýLori kardinálskýLori límcovýLori malýLori mnohobarvýLori modrobřichýLori mošusovýLori olivovýLori smaragdovýLori škraboškový

Podělte se s námi o názor na tento text →