Aktuálně: 7 768 inzerátů142 708 diskuzních příspěvků17 290 uživatelů

Nervové nemoci koček

Nervové nemoci koček
Ing. Zbyněk Pokorný 09.03.2016, 18:00
22 088 5 minut čtení

Jednou z nejčastějších příčin nervových nemocí u koček, je přehřátí organizmu. To může zapříčinit chovatel například ponecháním zvířete během teplých dnů v automobilu nebo na přímém slunci bez možnosti úkrytu. Pro úspěšnou léčbu je nutné její včasné zahájení. Proto vždy myslete na své čtyřnohé kamarády a domýšlejte si možné následky. Vlivem přehřátí organismu dostávají kočky zánět mozku. Nemusí to být ale pravidlem, zánět také může být doprovodným jevem infekčních onemocnění.

Jiné onemocnění nervového aparátu koček, může zase nastat při úrazu (otřesu mozku). Projevem otřesu mozku může být nekoordinovaný pohyb, kroucení hlavou na stranu ale také zvracení či dokonce ztráta vědomí. Kočku po takovém úrazu uložte na klidné místo a dopřejte ji přítmí. Navštivte veterinárního lékaře, a pokud nezjistí u zvířete žádné jiné zranění a nejsou patrné ani jiné příznaky, tak nabídněte kočce krmivo i pití. V dalších dnech ji ale bedlivě sledujte. Na úraz hlavy jsou náchylné především starší kočky, u kterých jsou již mozkové cévy méně pružné. Krvácení do mozku nebo naopak jeho nedokrvení se totiž projevuje poruchou cirkulace krve v mozku. Příznaky i prognóza se různí dle zasažené části mozku. Bohužel ve většině případů nebývá prognóza dobrá, neboť krvácení do mozku nebo jeho neokysličení má rychlý průběh končící smrtí zvířete.

Po úrazu hlavy může kočka začít trpět epilepsií, projevující se záchvaty. Někdy je epilepsie způsobena i přidušením kotěte během porodu nebo mozkovým nádorem. Záchvaty se projevují různými způsoby, může jít o cvakání zubů nebo křeče různých částí těl či dokonce o ztrátu vědomí, při které kočka pouze leží a hrabe končetinami. Při velkém záchvatu zvíře ani nevnímá podněty z okolí. Rozhodně by laik neměl kočku rychle uchopit do náruče a chlácholit ji, protože při neodborné manipulaci může dojít k poškrábání nebo pokousání člověka.

Nervové onemocnění koček nemusí vždy vzniknout úrazem. Mnohdy jde také o vývojovou vadu. Nejčastěji se setkáváme s vodnatelností hlavy (hydrocefalus). Při této vadě dochází vlivem zúžení páteřního kanálu ke shromáždění tekutiny v dutinách mozku. Mozek má poté omezenou činnost, z důvodu tlaku mozkomíšní tekutiny. Většina takto postižených koťat krátce po porodu hyne. Menší procento ale přežije. U přeživších jedinců nedovolí nashromážděná tekutina v mozku uzavřít kostní spoje. Lebeční kosti v takovém případě slábnou, což má za následek vyklenutí a zakulacení hlavy. Laik vlastnící krátkolebé plemeno kočky, může tento jev považovat za plemenný znak. Takto zasažené kotě má ale brzy problémy s pohybem a dokonce nedokáže samo přijímat krmivo. Takové kotě se nedožije dospělosti a je lepší jej zavčas z chovu vyřadit. Občas lze včasným operativním zásahem vodnatelnost mozku zastavit, ale zákrok je těžký a výsledek nezaručený. Náklady také nejsou nejnižší, proto je lepší trápení kočky zavčas ukončit.

Pro úspěšnou léčbu je nutné

její včasné zahájení

U starých jedinců může vodnatelnost propuknout i sama od sebe. Stará kočka se pak stane nezvykle útočnou a agresivní i ke svému pánovi. Mezi další projevy patří špatný odhad při skocích, špatná koordinace pohybu apod. U dospělých koček už nedojde k vyklenutí hlavy, ale lebka může časem změknout. Problémem je podchycení nemoci v jejím počátku, jelikož příznaky jsou málo patrné. Kočku, na kterou zrovna přišel záchvat, nechte v klidu bez vaší pomoci. Jen dbejte na to, aby nespadla z výšky a nedošlo ke zranění. Celá nepříjemná situace trvá pouze pár minut a kočka se po ní jde obvykle napít. Poté funguje, jakoby se nic neodehrálo. Může jít o záchvat ojedinělý, který prodělá kočka pouze jednou za život. V případě opakujících se záchvatů, navštivte veterinárního lékaře se specializací na kočky. Ten po vás bude chtít slyšet, jak záchvat vypadal. Pravé příčiny nelze pokaždé zjistit, jen se musí vyloučit nemoci, které mohou mít za následek podobné křeče. Pokud vaše kočka trpí epilepsii, musíte počítat s celoživotním podáváním naordinovaných léků. Proto důkladně zvažte, mj. i podle četnosti záchvatů, zda má vaše kotě šanci na důstojný a plnohodnotný život.

Poměrně často se vyskytují i nádory na mozku koček. Projevy se různí dle umístění nádoru na mozku. Léčba je obtížná. Naopak periferní nervy mívají kočky zasaženy jen velmi zřídka a nejčastěji se tak děje u koček starých jedinců. Na vině je často průvan, pokud je kočka chována na nevhodném místě. Kočky mají ten dar, že při menších traumatických událostech omezí svůj pohyb a tím se sníží i rozvinutí nervového zánětu.

Epileptický záchvat kočky

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat